Protokół z Plenarnego zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych z 29 maja 1955 roku.

166

Protokół z Plenarnego zebrania Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” w Biskupicach Ołobocznych odbytego w dniu 29 maja 1955 roku.

Zebranie zagaił druh prezes hasłem „Cześć Pieśni” poczem przeczytał program zebrania, który został przyjęty bez zmian.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Komunikaty zarządu: a)sprawa zabawy na dzień 19 czerwca, b) sprawa wyjazdu do bratniego towarzystwa w Kotowiecku, c)sprawa lekcji i lokalu
  4. Zbieranie składek i przyjmowanie członków
  5. Wolne głosy
  6. Zakończenie

Ad2. W punkcie tym sekretarz odczytał protokół, który został przyjęty bez zmian.

Ad3. Komunikaty zarządu :

a) W sprawie zabawy którą postanowiono zrobić w dniu 19 czerwca br. wybrano następujący komitet zabawy: Rotuszny Józef, Czempiński Czesław, Nowacki Jan, Długiewicz Ryszard, Urbaniak Jerzy. Do kasy Ampuła Wacław, Stodolna Janina i Skrobańska K.

B) W sprawie wyjazdu do Kotowiecka wywiązała się burzliwa dyskusja, ponieważ nie wszyscy członkowie byli zgodni, ażeby tam pojechać, lecz w końcu po długiej dyskusji postanowiono ostatecznie pojechać.

c) Odnośnie lekcji i lokalu druh prezes powtarza te same bolączki nieuczęszczania na lekcje dlatego apelował jeżeli nie będą obecni wszyscy druhowie na lekcji to do Kotowiecka nie pojedziemy.

Ad4. Na członka nie przyjęto nikogo

Ad5. W wolnych głosach omawiane były sprawy związane wyłącznie z wyjazdem do Kotowiecka oby uczęszczali druhowie na lekcje.

Ad6. Ponieważ dalej głosu nikt nie zabrał druh prezes zamyka zebranie hasłem „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl