Mieszkańcy Biskupic Ołobocznych biorący udział w Powstaniu Wielkopolskim

587

Chcemy aby te nazwiska przetrwały w naszej pamięci i przypominały nam, że wydarzenia z okresu 1918-1919 dały początek naszego wyzwolenia, to dzięki heroicznym czynom osób, które oddały to co wżyciu najważniejsze czyli życie i zdrowie by nasze pokolenia mogły żyć w wolnym kraju jest dla nas powodem do dumy. I naszym obowiązkiem jest należyty szacunek i oddanie hołdu naszym Powstańcom.

Poniżej lista mieszkańców Biskupic Ołobocznych biorących udział w Powstaniu Wielkopolskim wg. www.powstancywielkopolscy.pl z ich krótką notką biograficzną.

Andrzej Czaja

· urodzenie: 1888.10.19 Biskupice Ołoboczne (Szalone) pow. Ostrów Wlkp

· data śmierci: 1968.04.29

· miejsce pochówku: Poznań Junikowo

· rodzice: Stanisław, Julianna Adamkiewicz

· jednostka: Straż Ludowa, Prezydium Policji

· status/stopień: ochotnik

· uwagi: USC Skalmierzyce 217/1888, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Wykaz grobów uczestników Powstania Wielkopolskiego na poznańskich cmentarzach, oprac. GEOPOZ Poznań
 • Uzupełnienia do projektu „Odznaczeni Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym”, archiwum WTG
 • Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 38/72
 • Uchwała Rady Państwa nr: 08.01-0.716 z dnia 1958-08-01
 • Opis:
  Czaja Andrzej brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku, a mianowicie: od 1904 r. do 1918 r. jako dobry patriota brał udział w pracach społecznych należąc do Sokoła, Towarzystwa Przemysłowców i był jednym z głównych organizatorów Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, pomimo prześladowania ze strony władz pruskich. Działalność ta odbywała się na terenie m. Berlina. Po zakończeniu wojny światowej wolny od wojskowości brał czynny udział w pracy niepodległościowej należąc do tajnego komitetu przygotowania Powstania Wielkopolskiego. Podczas przewrotu politycznego w Niemczech zajmował stanowisko łącznikowego i emisariusza pomiędzy Komendą Straży Ludowej a Komitetem Werbunkowym na terenie Berlina i niejednokrotnie narażał się na życie i mienie. Z chwilą wybuchu Powstania Wlkp., dnia 27 grudnia 1918 r., odważnie przyczyniał się do rozbrajania Niemców i oswobodzenia Wielkopolski pracując w Komendzie Straży Ludowej, a następnie w Prezydium Policji. W dniach gdy przedostał się przez granicę niemiecką brał czynny udział w walkach ulicznych m. Poznania, a następnie w policji w Poznaniu.
 • Dodatkowe informacje:
  Podstawa: Zaświadczenie kapituły Odznaki Pamiątkowej Za Waleczność Powstania Wlkp. 1918/19 z dnia 1 marca 1933 r. L.dz. 21/3/33 . Zmarł dnia 29 kwietnia 1968 roku, spoczywa na cmentarzu w Poznaniu – Junikowie.

Antoni Danielak

· urodzenie: 1893.01.01

Biskupice Ołoboczne (Szalone)

· data śmierci: 1939.12.14

· uwagi: zamordowany w Winiarach

· źródła:

 • Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego 2008, R. III
 • Banach Witold, Kowalewska Barbara, Zbrodnia w Winiarach. Obywatele Ziemi Ostrowskiej zamordowani w dniu 14 grudnia 1939, Ostrów Wielkopolski 2006

Władysław Danielczyk

· urodzenie: 1895.07.13 Biskupice Ołoboczne ( Szalone ) pow. Ostrów

· rodzice: Jakób, Katarzyna

· jednostka: Straż Ludowa Skalmierzyce

· status/stopień: kapral

· uwagi: I.487.11387

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego 2008, R. III
 • Franciszek Kaczmarek
 • · urodzenie: 1890.10.18 Biskupice Ołoboczne (Szalone)

Sylwester Krawczyk

· urodzenie: 1900.12.24 Biskupice Ołoboczne (Szalone)

· rodzice: Stanisław, Maria

· jednostka: 6 Kompania 11 Pułku Strzelców Wielkopolskich

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Rodzice: Stanisław, Maria

Ur.: 1900-12-24, Biskupice Ołoboczne (Ostrów Wlkp. )

Uchwała Rady Państwa nr: 12.22-0.764 z dnia 1966-12-22

Opis:
Sylwester Krawczyk od 4.2.1919 r. brał udział w Powstaniu Wielkopolskim początkowo w Szczypiornie pod dowództwem ppor. Jernalczyka, gdzie pełnił służbę graniczną i brał udział w likwidowaniu pojedynczych grup oddziałów niemieckich. Następnie udział w bitwach w miejscowości Karolinki pow. Rawicz pod dowództwem sierż. Nowaka. Dalej odpieranie ataków Niemców, którzy atakowali Miejską Górkę w lutym 1919 r. Po odparciu natarcia Niemców, brał udział w utrzymaniu pozycji frontowych w 6 kompanii 11 Pułku Strzelców Wlkp. Po zakończeniu powstania w maju 1919 r. przeszedł do formacji regularnych Wojska Polskiego do 15 p.p. Następnie przeniesiony do 15 Pułku Ułanów, skąd zwolniony do cywila 24.8.1921 r.

Ludwik Kurzajewski

· urodzenie: 1897.08.16 Biskupice Ołoboczne ( Szalone )

· rodzice: Franciszek, Tekla

· jednostka: Kompania Skalmierska, 9 Kompania 12 Pułku Piechoty Strzelców Wielkopolskich

· status/stopień: ochotnik

· uwagi: Szczypiorno ? Pow. Kalisz, Jelenia Góra, ul. Świętojańska 6/2, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

Rodzice: Franciszek, Tekla

Ur.: 1897-08-16, Biskupice (Ostrowo Wlkp. )

Uchwała Rady Państwa nr: 12.04-0.1026 z dnia 1958-12-04

Opis:
Kurzajewski Ludwik brał czynny udział w Powstaniu Wlkp. z bronią w ręku od 28.12.1918 do 27.10.1920 na terenach: Zduny, Kępno, Kobyla Góra.

Dodatkowe informacje:
brak nr leg. i okr.

 • odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

Wawrzyn Stefan Kwiasowski

· urodzenie: 1892.09.03 Biskupice Ołoboczne ( Szalone )

· data śmierci: 1985.06.30

· miejsce pochówku: Ostrów Wlkp. ul. Bema

· ojciec: Andrzej

· status/stopień: podporucznik mianowany

· uwagi: Uchwała W 49/73, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 49/73
 • Rodzice: Andrzej, Franciszka Zębska
 • Ur.: 1892-09-03, Biskupice Ołoboczne (Ostrów Wlkp. )
 • Uchwała Rady Państwa nr: 12.19-0.2385 z dnia 1974-12-19
 • Opis:
  Od 29.12.1918 do 12.02.1919 ochotniczo z bronią w ręku brał udział w działaniach powstańczych w miejscowościach Skalmierzyce, Chynowa, Czarnylas pod dow. podoficera Idziora. Od 13.02.1919 do 11.1919 pracował na roli w Chynowie. Od 1920 do 1922 pracował w górnictwie we Francji. Od 1928-1966 pracował na roli we własnym gospodarstwie w Biskupicach Ołobocznych, pow. Ostrów Wlkp. W 1967 gospodarstwo przekazał synowi.
 • Dodatkowe informacje:
  zmarł 30-06-1985, spoczywa na cmentarzu Ostrów Wlkp. ul; Bema

Leon Marciniak

· urodzenie: 1897.03.23 Biskupice Ołoboczne, pow. Ostrów

· ojciec: Stanisław

· status/stopień: plutonowy

· uwagi: I.487.19087

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 44: Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 10168 – 16966]

Jan Małecki

· urodzenie: 1897.05.23 Biskupice Ołoboczne (Szalone), pow. Ostrów

· ojciec: Marcin

Tomasz Pawlak

· urodzenie: 1891.12.11 Biskupice Ołoboczne (Szalone)

· data śmierci: 1953.08.29

· miejsce pochówku: Żabikowo

· rodzice: Antoni, Katarzyna Połczyńska

· uwagi: USC Skalmierzyce 221/1891, I.487.18

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Archiwum WTG Gniaz

Józef Sieroń

· urodzenie: 1885.11.21 Biskupice Ołoboczne (Szalone)– w księdze wpisany jest 18.11. jako data urodzenia

· rodzice: Antoni, Magdalena

Uchwała Rady Państwa nr: 11.13-0.916 z dnia 1958-11-13

Opis:
Sieroń Józef brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku od 29.12.1918 r. do 28.02.1919 r. Dnia 29 grudnia 1918 r. wstąpił jako ochotnik do Straży Ludowej w Raszkowie i brał udział w obsadzaniu posterunków wartowniczych pod dowództwem por. Worsztynowicza i Naculaka w służbie wartowniczej aż do jego zwolnienia.

Dodatkowe informacje:
Podstawa: Zaświadczenie przez dwóch świadków: 1. Antoni Kusy nr leg. 61859 2. Stróżyński Antoni nr leg. 61836

Jan Skrzypczyński

· urodzenie: 1899.11.25 Biskupice Ołoboczne ( Szalone)

· rodzice: Józef, Maria

Uchwała Rady Państwa nr: 01.24-0.26 z dnia 1958-01-24

Opis:
Przedstawiony do odznaczenia Skrzypczyński Jan, będąc żołnierzem niemieckim, bierze udział w konspiracyjnym tworzeniu 1 p.p. w Ostrowie Wlkp. przygotowującego się do Powstania Wielkopolskiego. Wymieniony przechodzi następnie nielegalnie b. granicę i przechodzi do Szczypiorna, gdzie wstępuje do tworzącego się I Batalionu Pogranicza Wielkopolski w Szczypiornie i pozostaje w tym batalionie na froncie południowym.

Dodatkowe informacje:
brak nr leg.i okr.

Ignacy Stasiak

· urodzenie: 1897.07.28 Biskupice Ołoboczne ( Szalone), pow. Ostrów

· status/stopień: kapral

· uwagi: Ostrów, funkcjonariusz PKP

· źródła:

 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 45: Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 – 23302]

Idzi Szkudlarek –

· urodzenie: 1896.08.31 Biskupice Ołoboczne ( Szalone)

· rodzice: Ignacy, Jadwiga Krysiak – Franciszek to ojciec chrzestny

· status/stopień: szeregowiec, podporucznik mianowany

· uwagi: I.487.5690, Uchwała W 15/72, Biskupice, pow.Ostrów, rolnik

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 45: Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 – 23302]
 • Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 15/72

Jan Stodolny

· urodzenie: 1889.02.17 Biskupice Ołoboczne ( Szalone )

· rodzice: Ignacy, Franciszka

· jednostka: Kompania Skalmierzycka

· status/stopień: szeregowiec

· uwagi: I.487.4899, Skalmierzyce Nowe, robotnik

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 45: Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 – 23302]
 • Rodzice: Ignacy, Franciszka
 • Ur.: 1889-02-17, Biskupice Ołoboczne (Ostrów Wielkopolski )
 • Uchwała Rady Państwa nr: 08.01-0.715 z dnia 1958-08-01
 • Opis:
  Brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim od 29 grudnia 1918 roku do 10 stycznia 1919 roku w kompanii skalmierzyckiej pod dowództwem st. sierżanta Idziora Józefa, z bronią w ręku. Ze względu na zły stan zdrowia pozostał w kompanii wartowniczej. Podstawa: 1/ dyplom uznania za czynny udział w akcji zbrojnej w Powstaniu Wielkopolskim w 1918/1919 roku, nadany przez Zarząd Główny Związku Powstańców Wielkopolskich z dnia 27 grudnia 1948 roku, nr weryfikacyjny 9513, 2/ oświadczenie świadków.

Stanisław Stodolny

· urodzenie: 1893.03.30 Biskupice Szalone, pow. Ostrów

· ojciec: Paweł

· status/stopień: szeregowiec

· uwagi: I.487.4902

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)

Sylwester Stodolny

· urodzenie: 1894.12.28 Biskupice Ołoboczne ( Szalone )

· rodzice: Ignacy, Franciszka

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

Rodzice: Ignacy, Franciszka

Ur.: 1894-12-28, Biskupice Ołob. (Ostrów Wlkp. )

Uchwała Rady Państwa nr: 11.13-0.916 z dnia 1958-11-13

Opis:
Stodolny Sylwester brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wlkp. 1918/19 r. i to: od 29 do 31-12-1918 r. w oddziale powstańczym zorganizowanym przez Radę Ludową pod dowództwem por. Idziora przy odbiorze miejscowości Skalmierzyce. Bezpośrednio po odbiorze pełnił służbę na dworcu w Skalmierzycach jako kontroler rozmów telefonicznych i telegr. Podstawa: protokół zeznań dwóch świadków, zatwierdzonych przez Zarząd Koła ZBoWiD w Skalmierzycach z dnia 18-10-1957 r. Następnie wstąpił dnia 13-01-1919 r. ochotniczo w szeregi powstańców i wcielony dnia 14-01-1919 r. do Oddziału Pogranicza w Szczypiornie pod dowództwem por. Jeneralczyka i Zakrzewskiego, szkoląc tam rekrutów do szeregów powstańczych. Po ukończeniu powstania pozostał nadal w Wojsku Polskim aż do 09-04-1920 r. Podstawa: książeczka wojskowa Gł. Ks. ewid. P.K.U. Ostrów 107/1. Bezpośrednio po zwolnieniu z wojska wstąpił do służby na PKP, którą pełni do dnia dzisiejszego. (…)

Tomasz Stodolny

· urodzenie: 1896.09.12 lub 1896.12.12 Biskupice Ołoboczne ( Szalone )

· rodzice: Tomasz, Agnieszka

· jednostka: Kompania Skalmierzycka

· status/stopień: starszy sierżant, podporucznik mianowany

· uwagi: I.487.4903, Uchwała W 15/72

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 31: Spis zweryfikowanych 101 – 4621
 • Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego 2008, R. III
 • Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 15/72
 • Opis:
  Stodolny Tomasz brał czynny udział z bronią w ręku jako ochotnik w Powstaniu Wlkp. od 27.12.1918 do 18.02.1919. Dnia 27.12.1918 wstąpił ochotniczo do Kompanii Skalmierzyckiej w Szczypiornie i brał czynny udział z bronią w ręku w oswobodzeniu Ostrowa Wlkp. pod dowództwem por. Janiaka. Następnie brał udział w walkach powstańczych pod Ostrzeszowem, Kępnem oraz Podzamcze, Wieruszów, Myjomice, Rzetnia, Czarnylas, Kobyla Góra, Krotoszyn, Zduny. Podstawa: książeczka wojskowa R.K.U. Ostrów Wlkp. Gł. Ks. ewid. 52/a 1. Po wyzwoleniu i powrocie z obozu w Radogoszczy 28.01.1945 pracował w PKP Ostrów Wlkp., następnie w Dyrekcji PKP w Szczecinie w charakterze kontrolera ruchu. Od 01.01.1953 do chwili obecnej pracuje w PKP Ostrów Wlkp. w charakterze inżyniera ruchu.

Stanisław Szczepaniak

· urodzenie: 1891.04.27 Biskupice Ołoboczne, pow. Ostrów

· status/stopień: starszy sierżant

· uwagi: I.487.5496, Ostrów, asesor kolejowy

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 45: Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 – 23302]

Stanisław Szymczak

· urodzenie: 1876.11.14 Biskupice Szalone

· rodzice: Marcin, Marianna

· jednostka: Batalion Ostrzeszowski

· status/stopień: szeregowiec

· uwagi: I.487.6015, Akt Urodzenia USC Skalmierzyce Nr 183/1876

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 32: Spis zweryfikowanych 4622 – 9099
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 44: Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 10168 – 16966]
 • Powstańcy Wielkopolscy z Ziemi Ostrzeszowskiej. Słowniczek biograficzny, pod red. Marka Makieły, Marka Rezlera, Zygmunta Wierusza, T. 1, Poznań 2001

Walenty Szymczak

· urodzenie: 1895.01.24 Biskupice Szalone

· rodzice: Marcin, Julianna

· jednostka: Batalion Ostrzeszowski

· status/stopień: szeregowiec, kanonier, bombardier

· uwagi: I.487.6021, Akt Urodzenia USC Skalmierzyce Nr 14/1895; Ostrzeszów, restaurator

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Jan Wawrzyńczak

· urodzenie: 1889.08.16 Biskupice Ołoboczne ( Szalone )

· status/stopień: szeregowiec

· uwagi: Skalmierzyce pow. Ostrów, pracownik PKP

· źródła:

 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 45: Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 – 23302]

Jakub Witkowski

 • · urodzenie: 1875.07.11 Biskupice – w księdze data urodzenia to 12.07.
 • · rodzice: Jakub, Marianna Slomianna
 • Uchwała Rady Państwa nr: 11.10-0.909 z dnia 1958-11-10

Opis:
Zaświadczenie weryfikacyjne z dnia 05.05.1948 r. Dnia 2 stycznia 1919 roku wstąpił w szeregi powstańcze z bronią w ręku pod dowództwem por. Pawła Cymsa i brał czynny udział w walkach o wyzwolenie Strzelna, Kruszwicy, Inowrocławia i okolic, aż do chwili zawieszenia broni przez Niemców. Po zakończeniu działań powstańczych wcielony do 7 Pułku Strzelców Wielkopolskich w Inowrocławiu, skąd dnia 5 maja 1920 r. został zwolniony do cywila.

Jan Świtoń

· urodzenie: 1894.10.09 Wyszanów, pow. Kępno

· data śmierci: 1971.04.04

· miejsce pochówku: Biskupice Ołoboczne, pow. Ostrów Wlkp.

· rodzice: Tomasz, Maria

· jednostka: Oddział Powstańczy w Wyszanowie

· status/stopień: szeregowiec

· uwagi: I.487.7801, Biskupice, robotnik rolny

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Archiwum WTG Gniazdo

Kazimierz Zembski

· urodzenie: 1899.01.09 Biskupice Ołoboczne (Szalone )

· rodzice: Franciszek, Maria

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Rodzice: Franciszek, Maria
 • Ur.: 1899-01-09, Biskupice (Ostrów Wlkp. )
 • Uchwała Rady Państwa nr: 01.09-0.3 z dnia 1960-01-09
 • Opis:
  Zembski Kazimierz brał czynny udział z bronią w ręku od 13.11.1918 r. do 12.02.1919 r. w oswobodzeniu Skalmierzyc i okolicy pod dow. Józefa Idziora. Podstawa: zaświadczenie DOK nr VII referat Historyczny nr 276/38 21798/38 z dnia 15.12.1938 r.

Stanisław Zembski

· urodzenie: 1898.04.21 Biskupice Ołoboczne (Szalone )

· rodzice: Marcin, Józefa

· jednostka: Kompania w Biskupicach Ołobocznych, Kompania Skalmierzycka

· uwagi: Uchwała W 49/73, Akt Urodzenia USC Skalmierzyce Nr 80/1898

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym Rodzice: Marcin, Józefa Klusak

Ur.: 1898-04-21, Biskupice (Ostrów Wlkp. )

Uchwała Rady Państwa nr: 04.03-0.301 z dnia 1974-04-03

Opis:
Brał udział w Powstaniu Wielkopolskim z bronią w ręku w okresie od 29.12.1918r. do dnia 18.2.1919r. w Kompanii w Biskupicach Ołobocznych i Skalmierzycach pod dowództwem st.sierż. Zemskiego Tadeusza i walczył z Niemcami w rejonie południowym pod Skalmierzycami i Szczypiornem.Po powstaniu pozostał w Wojsku Polskim do 20.7.1920r. w 8 Pułku Strzelców Wlkp. w batalionie w Pleszewie pod dowództwem kpt. Komorowskiego.

Tadeusz Zębski

· urodzenie: 1889.10.15 Biskupice Ołoboczne ( Szalone ), pow. Ostrów Wlkp.

· data śmierci: 1967.04.28

· miejsce pochówku: Swarzędz św. Marcina

· rodzice: Franciszek, Marianna

· jednostka: Oddział Powstańczy w Biskupicach Ołobockich

· status/stopień: sierżant

· uwagi: I.487.8750, Swarzędz, kupiec, odznaczony Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym, Akt Urodzenia USC Skalmierzyce Nr 258/1889

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Powstańcy Wielkopolscy. Biogramy uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, t. XII, pod red. Bogusława Polaka, Poznań 2015
 • Archiwum Państwowe w Poznaniu, Zespół: Związek Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu, sygn. 45: Ewidencja członków Związku Weteranów Powstań Narodowych Rzeczypospolitej Polskiej [nr 16967 – 23302]
 • Udział mieszkańców Swarzędza i okolic w Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919, Swarzędz 2015 „i wydanie II-2019
 • Szukamy Powstańców Wielkopolskich na swarzędzkich cmentarzach, „Prosto z Ratusza” 2017, nr lipiec-sierpień, s. 20-21
 • Archiwum WTG Gniazdo
 • Uchwała Rady Państwa nr: 12.06-0.950 z dnia 1957-12-06
 • Opis:
  Zębski Tadeusz brał czynny udział z bronią w ręku w Powstaniu Wielkopolskim od 27.12.1918 organizując oddział powstańczy Biskupic Ołobockich z którym na czele jako sierżant wyrusza do Skalmierzyc w celu rozbrojenia oddziałów niemieckich tam się znajdujących. W pierwszej dekadzie stycznia 1919 wyrusza pod dow. por. Modrzejewskiego pod Krotoszyn jak również walczy pod Zdunami. Pod koniec lutego 1919 wstępuje do 29 pułku strzelców Kaniowskich odkomenderowany jako zastępca komendanta Obozu Jeńców Słowiańskich, gdzie przebywa aż do roku 1920.

Powstańcy wielkopolscy pochowani na cmentarzu w Biskupicach Ołobocznych

— zlokalizowane groby

Kazimierz Zembski

· urodzenie: 1899.01.09 Biskupice

· rodzice: Franciszek, Maria

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Rodzice: Franciszek, Maria
 • Ur.: 1899-01-09, Biskupice (Ostrów Wlkp. )
 • Uchwała Rady Państwa nr: 01.09-0.3 z dnia 1960-01-09
 • Opis:
  Zembski Kazimierz brał czynny udział z bronią w ręku od 13.11.1918 r. do 12.02.1919 r. w oswobodzeniu Skalmierzyc i okolicy pod dow. Józefa Idziora. Podstawa: zaświadczenie DOK nr VII referat Historyczny nr 276/38 21798/38 z dnia 15.12.1938 r.

Jan Świtoń

· urodzenie: 1894.10.09 Wyszanów, pow. Kępno

· data śmierci: 1971.04.04

· miejsce pochówku: Biskupice Ołoboczne, pow. Ostrów Wlkp.

· rodzice: Tomasz, Maria

· jednostka: Oddział Powstańczy w Wyszanowie

· status/stopień: szeregowiec

· uwagi: I.487.7801, Biskupice, robotnik rolny

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Archiwum WTG Gniazdo

Józef Uciechowski – grób niezlokalizowany

· urodzenie: 1895.11.22 Mączniki, pow. Ostrów

· data śmierci: 1958.12.18

· miejsce pochówku: Biskupice Ołoboczne

· rodzice: Michał, Wiktoria

· jednostka: Kompania Skalmierzycka

· status/stopień: szeregowiec

· uwagi: stolarz, I.487.6374

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Niepodległość przyszła od Prosny. Sieroszewice 2021

Jan Kawała

Ur. 31.08.1887 r zmarł 26.11.1961 r.

Stanisław Chlasta

· urodzenie: 1897.10.21 Skalmierzyce pow. Ostrów

· rodzice: Walenty, Agnieszka

· jednostka: Kompania Skalmierzycka

· status/stopień: kapral, podporucznik mianowany

· uwagi: I.487.10747, Uchwała W 38/74

· odznaczenie: Wielkopolski Krzyż Powstańczy

· źródła:

 • Wojskowe Biuro Historyczne (daw. CAW), Wykaz akt powstańców wielkopolskich (maszyn.)
 • Lista odznaczonych Wielkopolskim Krzyżem Powstańczym
 • Archiwum Prezydenta RP, Nominacje na stopień oficerski. Uchwała W 38/72

Franciszek Chlasta

Ur. 1878 zmarł 1948

Źródła:
http://powstancy-wielkopolscy.pl
https://noweskalmierzyce.pl

Wskazane lista są to osoby o których wiemy, jednak takich osób którym należy się odpowiedni hołd mogło być więcej, jeżeli posiadają Państwo informacje o innych Powstańcach z naszej miejscowości prosimy o informacje na adres : redakcja@biskupiceoloboczne.pl lub pod nr tel. 782607007. Pragniemy aby wszystkie osoby, które tworzyły naszą przyszłość podczas Powstania Wielkopolskiego zostały uwzględnione na pamiątkowej tablicy na pomniku w Biskupicach.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl