104 rocznica Powstania Wielkopolskiego – Pamiętamy o naszej historii

263


W tym roku obchodzimy 104 rocznicę powstania Wielkopolskiego, które pozwoliło wykonać
zryw ogólnopolski by wyzwolić Polskę spod rąk okupanta. Wszystko zaczęło się na początku
listopada 1918 roku za sprawą mieszkańców wielkopolski. A kolebką, którą uważa się za
początek powstania jest tak bliskie nam Szczypiorno.


„Podstawową komórka organizacyjną byłego I Batalionu Pogranicznego „Poznańskiego” byli
żołnierze – Polacy, którzy sformułowali w dniu 10. XI. 1918 r. w Ostrowie Wielkopolskim
pierwszą regularną formacje wojskową pod nazwą I Pułk Piechoty. Istnienie tej jawnej
polskiej formacji nie było możliwe w ówczesnym położeniu politycznym zaboru pruskiego. Po
kilkudniowym życiu nastąpiła stopniowa likwidacja 1 Pułku Piechoty w Ostrowie. Cześć
żołnierzy z tego pułku przeszła z bronią w ręku przez granicę zieloną, oddając się do
dyspozycji polskim władzom wojskowym w Kaliszu. Posiadaną zaś przez 1 Pułk Ostrowski
broń i ekwipunek przewożono pod rozmaitymi pozorami przez kordon do Kalisza, by w ten
sposób zasilić młodą, do czynu zrywającą się armię polską. Prócz części ochotników 1
Pułku Piechoty w Ostrowie znaleźli się niebawem w Kaliszu i inni Ostrowiacy, których
porwała chęć natychmiastowego oddania się służbie w Armii Polskiej. (…)


Formacja ta początkowo stacjonowała w Kaliszu w „Domu Popów” przy ulicy Niecałej 1,
później w tzw. Koszarach Łódzkich przy szosie Łódzkiej nr 9. Z dnia na dzień zasilana
dalszymi ochotnikami z Ostrowa i okolicy, którzy przez zieloną granice napływali do formacji.
Batalion pograniczny. Dnia 2 XII 1918 r. pierwszy oddział Batalionu wyparł ze Szczypiorna
liczniejszą od siebie i znacznie lepiej uzbrojoną załogę niemiecką nabywając koszary, w
których się zakwaterował. Dla Armii polskiej zdobycie niemieckie zapasy mianowicie 400
wagonów owsa, składnicę tą zaopatrzono w ekwipunek obóz jeńców wraz z nowocześnie
urządzoną elektrownią. Załoga niemiecka nie stawiała oporu słabszemu od siebie
oddziałowi.(…)


Szczypiorniacy walczyli w powstaniu wlkp. pod Zdunami, Ligową, Kobylą Górą,
Rogoszycami, Parzynwem. Szczypiorniacy brali również udział w powstaniach śląskich.
Obficie ziemię ojczystą zrosili krwią ci, którzy w listopadzie grudniu 1918 roku po odbyciu
czteroletniej twardej służby frontowej w armii zaborczej porzucili domy, aby na wolnej już
ziemi kaliskiej tworzyć bratnie koło żołnierskie, którego wspólnym celem było wyzwolenie
spod jarzma wroga ukochanej ojczyzny.”

Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy do lektury na stronach:

https://szczypiorno.info/powstanie-wielkopolskie/

https://biskupiceoloboczne.pl/2021/12/25/narodowy-dzien-zwycieskiego-powstania-wielkopolskiego-2021-r/


W Powstaniu Wielkopolskim brało udział wielu ochotników, a zarazem mieszkańców naszej
miejscowości. Informacje na temat powstańców przedstawiamy w kolejnym wpisie
,upamiętniającym pamięć i oddając hołd naszym przodkom, sąsiadom i przyjaciołom.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl