Zebranie Plenarne Towarzystwa Śpiewu „Lutnia” z dnia 28 lutego 1954 roku

200

Protokół zebrania Plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych odbytego w dniu 28 lutego 1954r.

Zebranie zagaił druh prezes Dutkowski Wojciech hasłem „Cześć Pieśni” poczem przeczytał plan zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania
  3. Komunikaty zarządu
  4. Sprawa lekcji
  5. Sprawa przedstawienia
  6. Sprawozdanie skarbnika z przedstawienia i zabawy
  7. Zbieranie składek i sprawy członkowskie
  8. Wolne głosy
  9. Zakończenie

Ad2. Protokół odczytał druh sekretarz, który został przyjęty bez poprawek

Ad3. W punkcie tym druh prezes omówił komunikaty zarządu

Ad4. W sprawie lekcji druh prezes zachęcał członków ażeby pilnie uczęszczali na lekcje ponieważ czas zimowy się skończył i trzeba zabrać się do roboty.

Ad5. W sprawie przedstawienia postanowiono odegrać przedstawienie na Święta Wielkiej Nocy za organizatorów przedstawienia wybrano druha dyrygenta Krupę Franciszka i Czempińskiego Czesława.

Ad6. W tym punkcie druh skarbnik zdał sprawozdanie z przedstawienia i zabawy, dochód z przedstawienia wynosił 1880,40zł rozchód 852,40zł pozostało 1028,20zł, z zabawy dochód 2175,20zł rozchód 1919,85zł pozostało 255,35zł. Razem dochód z przedstawienia i zabawy wyniósł 1283,55gr.

Ad7. Druh prezes w sprawie płacenia składek członkowskich podkreślił że mamy bardzo dużo członków a mało wypłatanych, postanowiono wybrać druha Ampułe Wiesława ażeby dowiedział tych zalegających członków za rok 1952 i 1953.

Ad8. W wolnych głosach druh prezes podkreśla żeby członkowie nie lekceważyli sobie uczęszczania na lekcje i nie przeszkadzali na lekcji bo zbliża się festiwal a musimy brać udział.

Ad9. Ponieważ nikt głosu nie zabierał druh prezes zakończył zebranie słowami „Cześć Pieśni”

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl