Kaliskie Linie Autobusowe likwidują linię 19E!

358

Na profilu Burmistrza pojawiła się informacja o pracach i negocjacjach o zapewnienie dogodnych połączeń między aglomeracją Kaliską i Ostrowską dla mieszkańców naszej gminy.

„W przestrzeni medialnej pojawiły się doniesienia o likwidacji od 01.01.2023 roku kursów Kaliskich Linii Autobusowych obsługujących teren naszej Gminy oraz trasę Kalisz – Ostrów Wlkp. Tematem tym żyjemy od wielu tygodni robiąc wszystko, aby zapewnić naszym mieszkańcom dogodny dojazd pomiędzy miejscowościami. Pewne decyzje są jeszcze w fazie rozstrzygnięć i będziemy o nich informować na bieżąco, tymczasem chciałbym podzielić się tym, co dotychczas wypracowaliśmy: w zamian za przeznaczoną przez KLA do likwidacji linię nr 19E czynimy starania u MZK Ostrów Wlkp. o zwiększenie częstotliwości kursów linii M, trwają negocjacje dotyczące ilości kursów oraz przebiegu linii nr 15 – chcielibyśmy, aby przebiegała ona na dotychczasowej trasie przy jednoczesnym zwielokrotnieniu ilości przejazdów, pozostałe linie KLA kursujące po terenie Gminy zabezpieczy prywatny przewoźnik, na co złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Mamy przy tym pomysł, aby utworzyć nowe przystanki, w tym chociażby przy ośrodku zdrowia. Temat ten omawiamy na bieżąco z radnymi i sołtysami, którzy najlepiej znają potrzeby mieszkańców swoich miejscowości. – burmistrz”

Niestety wszyscy wiemy , że bark tej linii na początku może wprowadzić pewne uniedogodnienia dla mieszkańców podróżujących do pracy czy szkoły środkami publicznego transportu w kierunku Kalisza bądź Ostrwa, jednak liczymy że włodarze zrobią wszystko byśmy skutków tego nie odczuwali.

źródło : https://www.facebook.com/infoskalmierzyce

źródło: https://www.facebook.com/JerzyLukaszWalczak