Uroczyste oficjalne oddanie wyremontowanej ul.Ostrowskiej w Biskupicach Ołobocznych.

286

Po kilku, dla niektórych uciążliwych miesiącach dobiegła końca przebudowa ul. Ostrowskiej w Biskupicach Ołobocznych. Uroczyste oddanie drogi w obecności przedstawicieli rządu Rzeczpospolitej Polskiej ,parlamentarzystów oraz samorządowców wszystkich szczebli odbyło się 10 października 2022 r. Modernizacja ponad 2 km drogi była możliwa dzięki współfinansowaniu inwestycji z środków centralnych oraz samorządowych powiatu ostrowskiego i gminny Nowe Skalmierzyce. Szczere i serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji złożył Starosta Powiatu Ostrowskiego Paweł Rajski, dyrektor PZD Piotr Śniegowski zwrócił uwagę na wkład oraz wyraził podziękowania dla sołtysa Mirosława Nowackiego i radnego Grzegorza Wojciechowskiego za bieżącą i merytoryczną pomoc w trakcie modernizacji drogi. Również pozostali goście zwrócili uwagę na fakt , że realizacja przebudowy drogi tak bardzo obciążonej ruchem samochodów ciężarowych była możliwa dzięki współpracy samorządów i władz centralnych.

Po zakończeniu otwarcia ulicy Ostrowskiej, Burmistrz Jerzy Łukasz Walczak zaprosił wszystkich gości na otwarcie drogi gminnej łączącej ul. Szkolną w Biskupicach Ołobocznych z ul. Dąbkową w Skalmierzycach. To tak oczekiwana od dawna przez mieszkańców Biskupic Ołobocznych budowa drogi była możliwa dzięki wspólnemu finansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz gminę Nowe Skalmierzyce .

Ks Grzegorz Mączka , proboszcz parafii Biskupice Ołoboczne poświęcił nowo wyremontowane odcinki dróg oraz pobłogosławił wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

zdjęcia udostępnione dzięki Referat Kultury, Sportu i Promocji Gminy