Zebranie Plenarne z 11 grudnia 1949 roku- Ustalenia przedświąteczne Towarzystwa Śpiewu Lutnia

241

Protokół zebrania plenarnego Tow. Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych nr6/49.
Zebranie plenarne Tow. Śpiewu Lutnia odbyło się w sali Ob. Kwiasowskiej dnia 11 grudnia 1949r. Druh prezes Stodolny Józef zagaił zebranie hasłem „Cześć Pieśni” odczytując program tegoż zebrania.

  1. Zagajenie
  2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania plenarnego.
  3. Komunikaty zarządu , a) kwestia opłatka wigilijnego b) sprawa paczek
  4. Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków
  5. Wolne głosy
  6. Zakończenie

W punkcie 2 protokół odczytał zastępca sekretarza Stasiak, który został bez poprawki przyjęty.


W punkcie 3 Komunikaty zarządu. Na zebraniu ustalono termin łamania się opłatkiem na dzień wigilijny połączony z próbą lekcji śpiewu na godzinę 9 wieczór. Termin próby generalnej przedstawienia amatorskiego ustalono na dzień Trzech Króli. Sprawę jasełek uchwalono jednogłośnie na dzień 7 stycznia tj. w sobotę połączone z wieczorkiem towarzyskim w ściśle zamkniętym kółku, równocześnie uchwalono posłać paczki do druhów żołnierzy, którzy dumnie odbywają służbę w wojsku. Na paczki druhowie jednogłośnie uchwalili 1000zł z kasy towarzyskiej, przez tego dobrowolne się opodatkowanie.


Punkt 4 Zbieranie składek i przyjmowanie nowych członków. Na członków zapisali się druhowie: Nowacki Teofil, Marczak Bronisław, Marczak Henryk, Kubiak Stanisław, Krawczyk Sylwester, Słyburski Kazimierz, Zmysłowski Roman, Pawelczyk Władysław, Wimerski Michał, Idzikowski Władysław, Szymczak Feliks, Kwiasowski Hipolit, Urbaniak Leon, Maciejczyk Kazimierz.


Punkt 5. Wolne Głosy. Uchwalono termin przedstawienia na 8 stycznia. Ceny miejsc wstępu rezerwowe 150zł , I miejsce 100zł, stojące 50zł .Równocześnie poruszono sprawę kurtyny i kulis. rzecz daną powierzono Kazimierzowi Retynakowi do zreperowania a do pomocy oddalono druhów Nowackiego Jana, Ratusznego Józefa i Mikszaka Stanisława. Sprawę stołów na wieczorek oddano druhowi Skrobańskiemu do pomocy Czempiński Feliks, Ustach Bernard i Kowalczyk Edward. Ponieważ nikt więcej głosu nie zabiera prezes kończy zebranie hasłem śpiewaczym „Cześć Pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl