Protokolarz z zebrania plenarnego z dnia 31 lipca 1949 roku. Wznowienie lekcji śpiewu po żniwach.

219

Protokół zebrania plenarnego Towarzystwa Śpiewu Lutnia w Biskupicach Ołobocznych Nr3/49.
Plenarne zebranie Towarzystwa Śpiewu Lutnia zwołano w dniu 31 lipca 1949 r. i odbyło się w sali Obywatelki Kwiasowskiej. Druh prezes Stodolny Józef zagaił zebranie hasłem „Cześć Pieśni” i odczytując program tegoż zebrania.

 1. Zagajenie
 2. Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania plenarnego
 3. Komunikaty Zarządu
 4. Przyjmowanie kandydatów na członków
 5. Wolne głosy
 6. Zamknięcie.
  W punkcie 2 druh sekretarz odczytał protokół z ostatniego zebrania plenarnego, którego przyjęto z małą poprawką , za wybór zastępcy kontrolera śpiewu Romana Skrobańskiego winien być Kazimierz Maniak.
  W punkcie 3 . Komunikaty Zarządu. Druh prezes zawraca się do druha dyrygenta w celu rozpoczęcia dalszych lekcji śpiewu, gdyż dosyć odpoczywaliśmy przez czas żniwny. Nad punktem tym druh prezes otwarł dyskusje. I zlecić jako pierwszego udziału głosu druhowi dyrygentowi. Druh dyrygent zabrał głos i właśnie sam popiera słowa druha prezesa i najchętniej zgadza się na urządzenie dalszych lekcji śpiewu od zaraz.Na co wszyscy członkowie się zgodzili i uchwalono by lekcje obywały się 3 razy w tygodniu i to we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 9-tej. Poza tym druh prezes prosił członków by na lekcje uczęszczali wszyscy i punktualnie.
  Punkt 4. Przyjmowanie kandydatów na członków. Na członków zapisali się Wilsner Tadeusz, Mikołajczyk Stanisław i Kmieciak Leon.
  Punkt 5. Wolne głosy. We wolnych głosach głos zabrał druh Maniak Kazmierz apelując do członków by podczas lekcji śpiewu nie rozchodzili się tylko pilnowali ponieważ to utrudnia pracę dyrygenta. Poza tym już nikt więcej nie zabrał głosu, druh prezes zamyka zebranie hasłem „Cześć pieśni”.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl