Sprawozdania z kontroli Towarzystwa „Lutnia” z 1966 roku przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowie Wielkopolskim

333

Oficjalne podsumowanie działalności Towarzystwa „Lutnia”, sprawozdanie oraz protokół z kontroli finansowo-księgowej.

  1. Sprawozdanie

2.Protokół

3. Decyzja podsumowująca – wykazała uchybienia w prowadzeniu „Lutni” i wskazała punkty do poprawy.