Historia Sztandaru Stowarzyszenia Śpiewu „Lutnia”

291

Sztandar to symbol pracy każdego stowarzyszenia , przywiązania jego członków do historii i wartości zapisanych na jego płacie.

Już po roku działalności Stowarzyszenia Śpiewu Lutnia w roku 1926 członkowie ufundowali Sztandar. Uroczyste poświęcenie sztandaru odbyło się 6 czerwca w kościele parafialnym przez patrona Stowarzyszenia Ks. Kazimierza Kostrzewskiego. Uroczysta akademia odbyła się w ogrodzie Marii Zębskiej. W uroczystości wzięło udział kilkanaście organizacji śpiewaczych i społecznych o czym świadczą wbite gwoździe pamiątkowe.

Organizacje biorące udział w uroczystości :

 • Towarzystwo Śpiewacze Lutnia z Krępy
 • Towarzystwo Muzyczne Moniuszko z Ostrowa
 • Koło Śpiewu Halka z Skalmierzyc Nowych
 • Związek Podoficerów Rezerwy Koło Skalmierzyce
 • Kaliskie Towarzystwo Śpiewu im. Św. Cecylii
 • Towarzystwo Kolejowe Skalmierzyce
 • Towarzystwo Śpiewackie Wanda Przygodzice
 • Chór Męski w Ostrowie
 • Towarzystwo Sokół Skalmierzyce
 • Koło Śpiewackie Czekanów
 • Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Ociąż
 • Bractwo Strzeleckie Sieroszewice
 • Towarzystwo Śpiewackie W Ostrowie
 • Prezes VI Okręgu Banaszak
 • Towarzystwo Śpiewu Wanda z Ostrowa

W czasie okupacji niemieckiej wraz z innymi sztandarami z naszego kościoła został wywieziony najpierw do Lewkowa, a następnie w nieznane miejsce. Dzięki staraniom Ks. Haraszkiewicza sztandar stowarzyszenia wraz z innymi wywiezionymi sztandarami powrócił do naszego kościoła w drugiej połowie lat 40-tych.

Na początku lat 50-tych decyzją członków stowarzyszenia został poddany odnowieniu , koszty tego przedsięwzięcia zostały pokryte z dobrowolnych składek członków stowarzyszenia. Przez ten cały czas sztandar przechowywany był w kościele, również po zawieszeniu działalności przez Stowarzyszenie, gdzie w wyniku zapomnienia uległ stopniowemu zniszczeniu.

W roku 2016 z inicjatywy zarządu Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Misterium sztandar został poddany gruntownej renowacji, a cały koszt tych prac pokryli Małgorzata i Grzegorz Wojciechowscy. W czerwcu tego roku Józef Kukułka Sekretarz ostatniego zarządu Stowarzyszenia Śpiewu Lutnia odnowiony sztandar przekazał na rzecz Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne. Od tego czasu sztandar przechowywany jest na Sali Wiejskiej i podobnie jak w latach ubiegłych bierze udział w uroczystościach kościelnych i państwowych.

Grzegorz Wojciechowski

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl

Mateusz Wojciechowski – www.mateuszwojciechowski.pl