Samorząd Województwa Wielkopolskiego dofinansuje powstanie pasiek edukacyjnych

382

Pierwsza edycja konkursu pn.: „Wielkopolska wspiera pszczoły – pasieka edukacyjna” ma na celu zwrócenie uwagi na problem ochrony przyrody oraz edukacji społeczeństwa w zakresie znaczenia pszczół w życiu człowieka oraz gospodarce. Konkurs umożliwia stworzenie pasieki edukacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz otoczeniem wokół pasieki na terenie województwa wielkopolskiego. Ponadto przewidziano wsparcie działań promujących pasiekę w mediach oraz terenie.

– Inicjatywa stworzenia pasiek edukacyjnych na terenie Województwa Wielkopolskiego to kolejny krok w popularyzacji pszczelarstwa, zwiększenia świadomości mieszkańców wielkopolski na temat znaczenia pszczół. Samorząd Województwa Wielkopolskiego umożliwia stworzenie przez organizacje pozarządowe wyjątkowego miejsca, gdzie odwiedzający będą mogli z bliska zobaczyć prace pszczół i poszerzyć swoją widzę na temat tych wyjątkowych sprzymierzeńców człowieka. Wnioskujący mogą uzyskać do 250 tys. zł na stworzenie pasieki. – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski

O dofinansowanie ubiegać mogą się podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu przewidziano wsparcie na realizację zadań polegających na postawieniu pasieki wraz z niezbędną infrastrukturą i wyposażeniem, działania promocyjne tj. publikację programu edukacyjnego w tym relacji z funkcjonowania pasieki w mediach lokalnych oraz przygotowanie powierzchni informacyjnych. Wnioskujący mogą uzyskać dofinansowanie do 250 tys. zł na założenie pasieki. Termin składania wniosków upływa 26 sierpnia 2022 roku.

Od 5 lat wielkopolski sektor pszczelarski może liczyć na wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Realizowane programy cieszą się dużą popularnością wśród pszczelarzy, a liczba beneficjentów z każdym rokiem ulega zwiększeniu. Co roku z pomocy korzysta ponad 4 tys. pszczelarzy, a liczba ta systematycznie się zwiększa. Powstanie pasiek edukacyjnych z pewnością przyczyni się do popularyzacji pszczół w naszym regionie. – dodaje Wicemarszałek Krzysztof Grabowski

Samorząd Województwa Wielkopolskie od wielu lat wspiera sektor pszczelarski na terenie województwa. Do tej pory przeznaczył ponad 15 milionów złotych na zakup węzy lub pokarmów pszczelich, a także sadzonek drzew miododajnych. Kolejnym elementem wsparcia pszczelarzy jest dofinansowanie pasiek edukacyjnych oraz promocja wiedzy o pszczołach.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów zawarte są w regulaminach zamieszczonych na stronie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu https://bip.umww.pl/292—489—k_85—k_77—ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-1-105062445