Aplikacja Suszowa dla rolników.

1858

Wielkopolscy rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach przez tegoroczną suszę mogą ubiegać się o różne formy pomocy. By jednak z niej skorzystać powinni wcześniej zgłosić swoje szkody w konkretnych uprawach za pomocą specjalnie uruchomionej aplikacji.

Mieczysław Łuczak przewodniczący kaliskiej Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej powiedział :

„Apelujemy żeby rolnicy, którzy ponieśli straty w swoich uprawach zgłosili je za pośrednictwem aplikacji suszowej, która jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Obecnie żeby skorzystać z jakiejkolwiek formy pomocy finansowej czy np. kredytu preferencyjnego warunkiem jest właśnie wcześniejsze zgłoszenie szkód w danej uprawie za pośrednictwem tej aplikacji.”

Wielkopolska Izba Rolnicza przypomina, że już należy zgłaszać straty, ale jeszcze nie zatwierdzać protokołów ponieważ pogłębiająca się susza może spowodować jeszcze większe szkody. Ostateczny wniosek o oszacowanie szkód należy złożyć do 15 października.

Źródło: https://rc.fm/news/kalisz-poludniowa-wielkopolska-aplikacja-suszowa.html

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl

Mateusz Wojciechowski – www.mateuszwojciechowski.pl