Działalność duszpasterska Księdza Grzegorza Mączki, proboszcza elekta Biskupic Ołobocznych.

3399

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawiamy dziś sylwetkę księdza Grzegorza Mączka, proboszcza elekta parafii św. Bartłomieja Apostoła w Biskupicach Ołobocznych. Ksiądz Grzegorz pochodzi z parafii św. Stanisława z Wieruszowa. Święcenia kapłańskie otrzymał w 2001 roku w Kaliszu z rąk Biskupa Stanisława Napierały. Do posługi kapłańskiej jako wikary został skierowany do parafii św. Marcina w Jarocinie. W tym czasie tj. 2001-2010 z woli ks. Biskupa Napierały, ze względu na szerokie zainteresowania muzyczne, praktykę organistowską oraz szereg innych wątków związanych z muzyką podjął studia w Akademii Muzycznej w Poznaniu, jednocześnie angażując się w posługę kapłańską i głoszenie słowa Bożego będącego istotą kapłaństwa.

W lipcu 2010 roku został proboszczem parafii św. Rodziny w Kaliszu. Zaangażował się w życie parafii razem z tworzącą się równolegle wspólnotą Braci św. Józefa.” Uczestniczy w działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego, rekolekcji oraz tworzenia i prowadzenia warsztatów liturgiczno-muzycznych na terenie całego kraju. W lipcu 2020 roku został redaktorem Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, pełniąc jednocześnie funkcje rezydenta parafii na kaliskiej rogatce.

Ksiądz Grzegorz wyraża wole jak również wiarę, że dzięki łasce Boga i życzliwości ludzi będzie mu dane budować wspólnotę parafialną w Biskupicach Ołobocznych kontynuując wszystkie dobre tradycje i dzieła swoich poprzedników.

Poniżej przesyłamy popularne materiały ks. Grzegorza, które zostały zamieszczone na youtube. Jednocześnie zachęcamy do subskrypcji kanału: DOM JÓZEFA TV w którym nasz ksiądz publikuje słowo Boże. https://www.youtube.com/c/DOMJ%C3%93ZEFATV

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl

Mateusz Wojciechowski – www.mateuszwojciechowski.pl