Diabelski Kamień – nowe informacje

1045

Każdy z mieszkańców Biskupic Ołobocznych słyszał legendę o diabelskim kamieniu znajdującym się w lesie na Bagateli. W różnych wersjach opowieść tą można usłyszeć w różnych rejonach naszego kraju, a nawet w całej Europie. Są to najczęściej głazy narzutowe przywleczone przez lądolód ze Skandynawii. Nasz jednak, jak twierdzą archeolodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego może mieć całkowicie inne pochodzenie.

Podczas kilku sesji wykopaliskowych, przy użyciu nieinwazyjnych metod oraz za pomocą georadaru naukowcy próbowali dociec pochodzenia tego głazu. Udało się znaleźć fragmenty ceramiki pochodzącej aż z epoki żelaza czyli około IV – III wieku p. n. e. Badacze odkryli także, że najprawdopodobniej są to szczątki ceramiki kuchennej stworzonej przez cykl kulturowy łużycko-pomorski.
Ciekawym wątkiem, który zainteresował naukowców był opis tego miejsca z 1876 r. spisany przez Kazimierza Szulca. Wskazywał on, że kamień jest otoczony przez 3 okręgi innych głazów, które wspólnie tworzą kamienny krąg, służący jako miejsca spotkań i obrzędów pogańskich. Niestety upływ lat i prace leśne, które na tym miejscu się odbywały zatarły się wszelkie ślady po kręgach otaczających diabelski kamień. Jednak naukowcy nie wykluczyli, że miejsce to mogło mieć takie funkcje. Dowodzą temu pionizacja kamienia oraz ślady obróbki między innymi nadanie mu twarzy. Wiąże się to z antropomorfizacją – upodobnianiem obiektów do twarzy istot żywych – częstym zjawiskiem występującym właśnie w tamtym okresie czasowym.
W tym roku kamień został oznaczony tabliczką „POMNIK PRZYRODY”.

Historia ta pozostawia dużo znaków zapytania. Nadal pozostaje nierozwiązana sprawa jaki lud miałby przejawiać tam swoje obrzędy oraz co stało się kamiennymi kręgami. Cała historia wraz ze zdjęciami wykopalisk znajduje się na nowej tablicy informacyjnej, która została postawiona obok kamienia przez Stowarzyszenie Miłośników Historii Lokalnej Wtórek oraz Nadleśnictwo Taczanów. Zachęcamy do spaceru w to miejsce i zapoznania się z tą ciekawą historią regionu.

Mapa pozycji głazu:

https://goo.gl/maps/GjUa5o27kK76aNRE6