Zebranie sprawozdawczo-wyborcze stowarzyszenia Rzemieślników i Przedsiębiorców „Skalmierzyce”.

674

Stowarzyszenie Rzemieślników i Przedsiębiorców „Skalmierzyce” to kontynuacja ponad 100-letniej działalności skalmierzyckich przedsiębiorców sięgających czasów zaboru pruskiego.

Gościnnie w świetlicy na Zawadach w dniu 30.06.2022 odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym Prezes stowarzyszenia Tadeusz Gierz podsumował prace zarządu oraz działalność całego stowarzyszenia w okresie ostatnich 4 lat.

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej cały Zarząd otrzymał absolutorium za mijającą kadencję.

Po krótkiej dyskusji na wniosek członków stowarzyszenia przeprowadzono jawne wybory, w wyniku których, dotychczasowy Zarząd w pełnym składzie został powołany na kolejną kadencję.

Skład zarządu :

  • Prezes Tadeusz Gierz ze Skalmierzyc
  • Wiceprezes Grzegorz Wojciechowski z Biskupic Ołobocznych
  • Sekretarz Andrzej Wielanek ze Skalmierzyc
  • Skarbnik Bernard Kucharski ze Skalmierzyc
  • Członek Zarządu Beata Doktorczyk-Gierz
Zarząd Stowarzyszenia Rzemieślników i Przedsiębiorców „Skalmierzyce”

Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Przewodniczący Jan Antczak ze Skalmierzyc
  • Wiceprzewodniczący Jan Kukułka ze Skalmierzyc
  • Członek komisji Antoni Pruchnicki ze Skalmierzyc.
Skład komisji Rewizyjnej

Po ukonstytuowaniu się Zarządu stary/nowy Prezes Tadeusz Gierz przedstawił plan pracy na nadchodzące lata, wskazując trudności i zagrożenia do prowadzenia działalności gospodarczej uwzględniając globalna sytuację gospodarczą, wojnę w Ukrainie oraz wysoką inflację spowodowaną kryzysem energetycznym.

W wolnych głosach powracano z sentymentem do minionych lat, wspominając obchody jubileuszowe 100-lecia oraz 110-lecia z poprzedniego roku.

Obecnie w stowarzyszeniu czynny udział bierze ponad 50 osób ze Skalmierzyc i Nowych Skalmierzyc oraz okolicznych miejscowości naszej gminy.

Grzegorz Wojciechowski