1 lipca wręczono Medale „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej” podczas Sesji Rady G. i M. Nowe Skalmierzyce- zasłużona Felicja Fenger

1015

„Uroczysta sesja Rady z okazji Dni Miasta to moment, w którym honorujemy najbardziej wyróżniających się społeczników Medalem „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”. W tym roku do grona jego kawalerów dołączyli Felicja Fenger oraz Szczep „Granica” im. Powstańców Wielkopolskich w Nowych Skalmierzycach. Gratulacje!” – podsumowanie Burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka

zdjęcie autorstwa : Art-Focus Fotografia i Film Różański https://www.facebook.com/artfocus.rozanski

Felicja Fenger

Urodziła się w 1939 roku w Nowych Skalmierzycach – tu ukończyła szkołę podstawową, a po niej kształciła się w studium pedagogicznym w Kaliszu. Pracę rozpoczęła jako nauczycielka w miejscowości Daniszyn. Po dwóch latach, w 1958 roku, przeniosła się do szkoły podstawowej w Nowych Skalmierzycach. Całe swoje życie związała z pracą w szkole, a konkretnie w placówkach Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Była członkiem Komitetu Budowy Szkoły przy ul. Okólnej. Obiekt – na ówczesne czasy bardzo nowoczesny – otwarto pod koniec 1962 roku, co w sposób radykalny rozwiązało ciasnotę w szkolnych oddziałach budynku przy ulicy Kaliskiej, poprawiło komfort i efektywność nauczania. Sama Felicja Fenger również podnosiła swoje kwalifikacje, kończąc studia na poznańskim AWF.

W jej pracy nie brakowało sukcesów. Za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej została w 1977 roku odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1977 roku otrzymała prestiżową nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania. W 1979 roku opuściła szkołę przy ulicy Okólnej i objęła stanowisko dyrektora szkoły podstawowej w Kotowiecku. Doskonałe przygotowanie merytoryczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwoliło tchnąć w tę szkołę „nowe życie”.

Nie była jej obca również praca społeczna. Przez dwie kadencje była członkiem kolegium do spraw wykroczeń w Kaliszu. Aktywnie działała w Miejsko-Gminnym Oddziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, organizując wakacyjny wypoczynek dla najmłodszych.

1 września 1988 roku naczelnik Miasta i Gminy Nowe Skalmierzyce powierzył Felicji Fenger obowiązki inspektora oświaty i wychowania. Funkcję tę pełniła do końca sierpnia 1990 roku tj. do momentu ustawowej likwidacji stanowiska. W tymże roku wróciła do szkoły przy ul. Okólnej, obejmując funkcję dyrektora. Po czterech latach kierowania placówką przeszła na zasłużona emeryturę.

Ta bardzo lubiana przez młodzież nauczycielka była często za swoją pracę nagradzana. Oprócz już wcześniej wymienionych: Złotego Krzyża Zasługi i Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania ponownie otrzymała w 1983 roku nagrodę Ministra za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Mając na uwadze dokonania Felicji Fenger w dziedzinie oświaty oraz jej zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnego społeczeństwa Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce wystąpił z wnioskiem o nadanie jej medalu „Za zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”, który to Kapituła Medalu jednogłośnie zaakceptowała, a Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce uchwałą z dnia 03 czerwca 2022 roku to szczególne wyróżnienie przyznała.

źródło : https://www.rc.fm/news/nowe-skalmierzyce-zasluzeni.html?fbclid=IwAR2hkesIjFiQC1uJrKauVFbkZ9HUkflCQsoK9Laob_d3cdQGHaic24tPxQk#

zdjęcie autorstwa : Art-Focus Fotografia i Film Różański https://www.facebook.com/artfocus.rozanski
zdjęcie autorstwa : Art-Focus Fotografia i Film Różański https://www.facebook.com/artfocus.rozanski
zdjęcie autorstwa : Art-Focus Fotografia i Film Różański https://www.facebook.com/artfocus.rozanski
zdjęcie autorstwa : Art-Focus Fotografia i Film Różański https://www.facebook.com/artfocus.rozanski
zdjęcie autorstwa : Art-Focus Fotografia i Film Różański https://www.facebook.com/artfocus.rozanski
zdjęcie autorstwa : Art-Focus Fotografia i Film Różański https://www.facebook.com/artfocus.rozanski
zdjęcie autorstwa : Art-Focus Fotografia i Film Różański https://www.facebook.com/artfocus.rozanski
zdjęcie autorstwa : Art-Focus Fotografia i Film Różański https://www.facebook.com/artfocus.rozanski

Więcej zdjęć z relacji sesji Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce dostępnych na profilu Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzego Łukasza Walczaka. Pod adresem : https://www.facebook.com/JerzyLukaszWalczak

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl

Mateusz Wojciechowski – www.mateuszwojciechowski.pl