Wielkopolski Rolnik Roku – nagroda specjalna dla Bronisławy i Jana Chlastów

283

W tegorocznej 21. edycji konkursu Wielkopolski Rolnik Roku po raz pierwszy przyznano Nagrodę Specjalną, a otrzymali ją Bronisława i Jan Chlastowie z Nowych Skalmierzyc! Wyróżnienie to traktuję jako nie tylko uhonorowanie ich ostatnich dokonań, w tym m.in. wprowadzania nowinek technologicznych na poletkach doświadczalnych i plantacjach w ich gospodarstwie, ale również jako docenienie całego dorobku blisko 70-letniej pracy w rolnictwie i obszarach pokrewnych. Jako samorząd dostrzegliśmy ogromne zaangażowanie społeczne Pana Jana, przyznając mu na mój wniosek w roku 2019 Medal „Za Zasługi dla Ziemi Skalmierzyckiej”. Życzę Państwu Chlastom dalszego rozwoju i odważnego podążania za marzeniami, bowiem znając pracowitość, siłę charakteru i postępowość Pana Jana wiem, że to jeszcze nie ostatnie słowo na niwie dokonań rolniczych. – Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Wyróżnienie to traktuję jako nie tylko uhonorowanie ich ostatnich dokonań, w tym m.in. wprowadzania nowinek technologicznych na poletkach doświadczalnych i plantacjach w ich gospodarstwie, ale również jako docenienie całego dorobku blisko 70-letniej pracy w rolnictwie i obszarach pokrewnych – tymi słowami na wieść o przyznaniu Bronisławie i Janowi Chlastom Nagrody Specjalnej w konkursie Wielkopolski Rolnik Roku zareagował Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak.

Wspomniany laur kapituła pod przewodnictwem prof. dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyznała po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej tradycji tego prestiżowego samorządowego konkursu promującego najbardziej przedsiębiorczych gospodarzy wielkopolskiej ziemi.

Nagrodę tę a także statuetki Siewców, które przyznano 10 rolnikom, wręczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski w dniu 5 czerwca br. podczas uroczystości w Sali Ziemi MTP w Poznaniu. Jako, że z racji licznych obowiązków zawodowych burmistrz nie mógł w wydarzeniu uczestniczyć, kwiaty oraz gratulacje przekazał Bronisławie i Janowi Chlastom osobiście podczas spotkania, do którego doszło 10 czerwca br.: Życzę dalszego rozwoju gospodarczego, odważnego podążania za marzeniami i wszelakiej pomyślności. Wszystkiego, co najlepsze. Dobrych owoców nie tylko pracy, ale szczęścia w życiu rodzinnym.

Autor: Magdalena Kąpielska – www.noweskalmierzyce.pl