Aleksander Liebert Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy- uhonorowany przez Marszałka Woj. Wielkopolskiego

1055

Kierownik Referatu Kultury, Sportu i Promocji Gminy Aleksander Liebert znalazł się w gronie osób uhonorowanych przez Marszałka Woj. Wielkopolskiego Marka Woźniaka. Jak podaje tamtejszy Urząd „Wyróżnienia trafiły do rąk zarówno artystów, jak i osób upowszechniających oraz chroniących kulturę w całej Wielkopolsce”. Zasługą Aleksandra jest zaś popularyzowanie dziedzictwa historycznego. Jego działalność rozpoczęła się w 2005 roku poprzez stworzenie strony internetowej o nazwie Galeria Wielkopolska, będącej jednym z największych regionalnych portali traktujących o zabytkach regionu. Przez 17 lat udało mu się zgromadzić bazę prawie 500 miejscowości łączącą tysiące fotografii z opisami zabytków. Przyznane stypendium umożliwi dotarcie do kolejnych ciekawych lokalizacji. Szczere gratulacje, Panie Kierowniku! Ogromny to zaszczyt pracować z ludźmi pełnymi pasji. Zapraszam też na Galeria Wielkopolska

źródło: https://www.facebook.com/JerzyLukaszWalczak
źródło : https://www.facebook.com/JerzyLukaszWalczak

Informacje udostępnione dzięki Burmistrzowi Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzemu Łukaszowi Walczakowi – zapraszamy do obserwacji profilu na Facebook.

Redaktor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl

Mateusz Wojciechowski – www.mateuszwojciechowski.pl