Fotorelacja z wykonanych prac drogowych dla mieszkańców w obrębie skrzyżowania ulic Ostrowskiej i Szkolnej.

615

U zbiegu ul. Ostrowskiej i Szkolnej w Biskupicach Ołobocznych powstała wysepka z przejściem dla pieszych, poprawiająca bezpieczeństwo, w szczególności dla dzieci, które samodzielnie pokonują drogę do szkoły. Usytuowanie wysepki pozwoli na zmniejszenie prędkości poruszających się pojazdów, ale zapewni również swobodne przekroczenie ulicy w wyznaczonym i oznakowanym miejscu.

Dzięki wcześniej powstałemu odcinkowi chodnika na trasie Kościół – Cmentarz, można bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy, tak aby na wysokości Kościoła przejść na chodnik prowadzący w stronę Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych.

Wysepka i oznakowanie zapewni także bezpieczne przejście dla parafian, tak aby mogli dotrzeć do Kościoła i uczestniczyć w Nabożeństwach.

Autor zdjęć : Mateusz Wojciechowski

Autor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl

Grzegorz Wojciechowski – Radny Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Mateusz Wojciechowski – www.mateuszwojciechowski.pl