Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski” – Zaprasza na Konsultacje Społeczne

569

Zapraszamy na Konsultacje Społeczne organizowane w sprawie Rozwoju Regionu na lata 2023-2027, które odbędą się 13 czerwca w Świetlicy przy ul. Spacerowej 45b w Śliwnikach

źródło: https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/konsultacje-spoleczne-lokalna-grupa-dzialania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Operacja pn. wsparcie przygotowawcze, mająca na celu realizację planu włączenia społeczności, w szczególności
przygotowanie LSR, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach podziałania
19.1 Wsparcie Przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Okno Południowej Wielkopolski”
ul. Zdunowska 12, 63-700 Krotoszyn

* +48 530 709 099 * lgd.opw@gmail.com *

Więcej szczegółów dostępnych pod adresem :

https://www.facebook.com/SLGDOPW