Warto oddawać krew! 96. Akcja poboru krwi w Nowych Skalmierzycach

666

96. Akcja poboru Krwi w Nowych Skalmierzycach miała miejsce 23 kwietnia 2022r . Inicjatorem i organizatorem poboru jest Klub HDK Nowe Skalmierzyce. W akcji poboru krwi początkowo 50 osób zgłosiło chęć oddania krwi , po przeprowadzonych próbnych badaniach przez RCKiK ostatecznie krew oddało 40 osób w skutek wynik 18 litrów dopisał się do dorobku nowoskalmierzyckich Honorowych Dawców Krwi.

Więcej szczegółów przebiegu całej akcji znajdą Państwo w linku https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/96-akcja-poboru-krwi-w-nowych-skalmierzycach-z-odznaczeniami

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/96-akcja-poboru-krwi-w-nowych-skalmierzycach-z-odznaczeniami

Dlaczego Warto oddawać krew?
Poza najważniejszym aspektem, którym jest ratowanie ludzkiego życia , krew warto oddawać ponieważ na dawców krwi czeka szereg ułatwień i nagród za oddawany dar życia.


Przywileje dla Honorowych Dawców Krwi :


zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,


zwrot kosztów przejazdu do Centru Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju, koszt przejazdu ponosi Centrum,


posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii,

dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi,

możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym.

Dla dawców krwi, którzy oddali odpowiednio: Kobiety co najmniej 5 litrów krwi i mężczyźni którzy oddali co najmniej 6 litów oraz każdemu kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

źródło : https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/96-akcja-poboru-krwi-w-nowych-skalmierzycach-z-odznaczeniami

Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:


uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami (leków podstawowych i uzupełniających – według dawnej nomenklatury) do wysokości limitu ceny.

Na 96 poborze krwi w Nowych Skalmierzycach zostało rozlosowane dużo nagród pośród dawców, nagroda główna „ROWER” trafiła do jednej z mieszkanek Nowych Skalmierzyc.
Nagrody zostały ufundowane dzięki bezinteresownej pomocy lokalnych firm wspierających akcję, w tym również firmy Max-Dywanik z Biskupic Ołobocznych.
Wszystkim darczyńcom i organizatorom należą się ogromne podziękowania za pomoc, życzliwość i zrozumienie potrzeby istnienia Klubu Honorowych Dawców Krwi oraz ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Nie sposób wymienić wszystkich, dzięki którym Klub HDK w Nowych Skalmierzycach może się cieszyć swoimi sukcesami. Ale trzeba wspomnieć i wyróżnić Prezesa Henryka Olejnika, który prężnie działa i wkłada ogrom pracy w organizację całego przedsięwzięcia, które zaowocowało 96 już poborem krwi. Z całego serca wszystkim dziękujemy i zapraszamy na kolejny pobór krwi który odbędzie się 18 czerwca 2022.

podziękowanie od HDK Nowe Skalmierzyce dla przedsiębiorcy Grzegorza Wojciechowskiego właściciela firmy Max-Dywanik za okazywane wsparcie w akcjach poboru krwi w Nowych Skalmierzycach

Autor:

Monika Kaczmarek – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl oraz max-dywanik.pl