Zestaw komputerowy dla OSP od firmy Max-Dywanik

601

Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach Ołobocznych to już prawie 100 lat służby na rzecz mieszkańców naszej wioski i okolicy. Bezinteresowny udział naszych druhów w akcjach gaśniczo ratowniczych to dowód na to, że hasło – Bogu na chwałę, Bliźniemu na ratunek – jest wciąż aktualne w naszej społeczności.

Z inicjatywy druha Krystiana Wrzesińskiego, w dniu 02.04.2022 r. Grzegorz Wojciechowski Max-Dywanik przekazał na ręce Prezesa OSP Biskupice Ołoboczne Jerzego Kwiasowskiego zestaw komputery (laptop i drukarkę wielofunkcyjną). W akcie przekazania licznie wzięli udział  również druhowie naszej straży pożarnej.

Grzegorz Wojciechowski w trakcie przekazywania sprzętu zaznaczył, mimo, że nigdy nie był strażakiem ma świadomość znaczenia funkcjonowania OSP oraz poświecenia druhów ochotników. My jako lokalna społeczność czerpiąca pomoc i bezpieczeństwo w czasie zagrożenia, powinniśmy w jak największym stopniu wspierać funkcjonowanie naszej jednostki OSP.

Prezes Jerzy Kwiasowski w słowach podziękowania zaznaczył, że choć przekazywany sprzęt nie będzie wykorzystywany bezpośrednio do akcji ratowniczej, to będzie  bardzo przydatny w działaniach administracyjnych czy wręcz niezbędny w czasach wszechobecnego internetu.

W trakcie przeszło godzinnej rozmowy przy kawie była możliwość swobodnej wymiany wniosków i opinii na temat potrzeb oraz współpracy pomiędzy OSP Biskupice Ołoboczne jako organizacji społecznej a lokalną społecznością naszej miejscowości. Grzegorz Wojciechowski jako radny Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce zapewniał o pełnym wsparciu dla jednostki OSP Biskupice Ołoboczne na forum naszej wioski jak i Gminy Nowe Skalmierzyce.

Źródło:

www.max-dywanik.pl – Polski producent dywaników samochodowych z Biskupic Ołobocznych

https://www.facebook.com/OSPBiskupiceOloboczne/ – Ochotnicza Straż Pożarna w Biskupicach Ołobocznych

www.noweskalmierzyce.pl – Portal Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

www.mateuszwojciechowski.pl – Redaktor portalu BiskupiceOloboczne.pl