110-lecie Rzemiosła Skalmierzyckiego – Złota odznaka za zasługi dla Radnego Biskupic Ołobocznych.

1268

Uroczystość 110-lecia Stowarzyszenia Rzemieślników i Przedsiębiorców Skalmierzyce odbyła się 13 listopada br. Rozpoczęło ją złożenie wiązanki kwiatów pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich w asyście pocztów sztandarowych, następnie zaś w skalmierzyckim sanktuarium maryjnym została odprawiona msza święta przez kustosza ks. Sławomira Nowaka oraz duszpasterza rzemiosła diecezji kaliskiej ks. Zbigniewa Króczyńskiego. 

Główna część uroczystości miała miejsce w restauracji Nastrojowa w Skalmierzycach. Tam w asyście licznych zaproszonych gości, w tym posła na Sejm RP Tomasza Ławniczaka, burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka, przedstawicieli cechów rzemieślniczych z miast południowej Wielkopolski oraz przedsiębiorców wręczono liczne nagrody oraz odznaczenia. Izba Rzemieślnicza z Kalisza z okazji jubileuszu po zwróceniu się do władz związku w Warszawie udekorowała Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego Jana Antczaka ze Skalmierzyc. Ponadto srebrny medal otrzymał Tadeusz Gierz, a honorowe odznaki Bernard Kucharski, Andrzej Walczak oraz Robert Wawrzyniak. Wyróżnienia od kaliskiej izby zostały wręczone aż trzydziestu sześciu osobom. Stowarzyszenie Rzemieślników i Przedsiębiorców Skalmierzyce przy wsparciu finansowym samorządu Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce udekorowało kolejnych przedsiębiorców, doceniając ich zaangażowanie podczas wieloletniej pracy zawodowej. Niejednokrotnie były to osoby, które mimo osiągnięcia wieku emerytalnego nadal kontynuują swoją działalność, wspierając doświadczeniem oraz dobrym słowem następców. Dekoracji razem z przedstawicielami stowarzyszenia dokonywał burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, który dziękował za pielęgnowanie tradycji, godne reprezentowanie przedsiębiorców na różnego rodzaju uroczystościach a także za nieoceniony wkład w gospodarkę gminy: powstało ono w trudnym okresie zaborów i intensywnie działało w międzywojennej rzeczywistości wolnej Polski. Reaktywowane dziesięć lat temu działa do dzisiaj i promuje idee przedsiębiorczości. Z przyjemnością i nieukrywaną radością wręczałem dzisiaj wyróżnienia dla nestorów skalmierzyckich przedsiębiorstw. Jesteście dumą i siłą naszego samorządu.

Uroczystość była okazją do podsumowania przez regionalistę Jerzego Wojtczaka długich losów stowarzyszenia, które sięga początkami 1909 roku. Bogata historia skalmierzyckiego rzemiosła jest jednak dużo starsza, sięgając średniowiecza. Część artystyczną zapewnili wychowankowie centrum kultury z Nowych Skalmierzyc.

Aleksander Liebert

W tym miejscu pragniemy zaznaczyć mocny akcent mieszkańców Biskupic Ołobocznych w działalności Stowarzyszenia Rzemieślników i Przedsiębiorców „Skalmierzyce”. Z naszej miejscowości wywodzi się bardzo wielu rzemieślników głównie z branży budowlanej, stolarskiej i meblarskiej oraz ślusarskiej. 

Nestor stolarstwa Pan Józef Kukułka, wychowawca wielu pokoleń stolarzy, otrzymał specjalną nagrodę za wieloletni wkład w rozwój stolarstwa, które kontynuują jego synowie.

Pan Bolesław Świtała aktywnie działający w branży stolarskiej z rąk Burmistrza Łukasza Walczaka otrzymał nagrodę za duży wkład w rozwój rzemiosła i przedsiębiorczości w gminie Nowe Skalmierzyce. 

Uchwałą Rady i Zarządu Izby Rzemieślniczej w Kaliszu, Złotą Odznakę za zasługi dla rzemiosła imienia Jana Kilińskiego został wyróżniony Grzegorz Wojciechowski (vice prezes Stowarzyszenia Rzemieślników i Przedsiębiorców „Skalmierzyce”), za propagowanie i upowszechnianie idei rzemieślniczej i przedsiębiorczości na Ziemi Skalmierzyckiej.

Wszystkim składamy Serdeczne Gratulacje

Galeria