Dożynki wiejskie 2021 w Biskupicach Ołobocznych. Relacja i zdjęcia

1246

Odrodzenie się w ostatnich latach kół gospodyń wiejskich spowodowało, że wiele miejscowości na powrót zaczęło organizować powoli zanikającą już w naszej gminie tradycję dożynek wiejskich. Jedyną wsią, która nigdy z nich nie zrezygnowała są Biskupice Ołoboczne. Ich przygotowaniem zajmują się sołtys Mirosław Nowacki wraz z radą sołecką i Stowarzyszeniem Kulturalnym Teatr Misterium, a pomagają Koło Gospodyń Wiejskich i Ochotnicza Straż Pożarna.

Tegoroczne święto plonów obchodzono w tej właśnie wsi w ostatnią niedzielę wakacji tj. 29 sierpnia. Rozpoczęto mszą świętą dziękczynną, którą celebrował miejscowy proboszcz Damian Marynowski: Dziękujemy dziś za żniwa, które odbyły się w dobrej pogodzie. Pan Bóg pobłogosławił, aby Ci którzy uprawiają polską ziemię mogli obficie zebrać plon swojej pracy. […] Dziękujemy dziś szczególnie w naszej wspólnocie parafialnej tym, którzy biorą bezpośredni udział w wytwarzaniu chleba dla nas, dla Ojczyzny – powiedział proboszcz, który poświęcił przyniesiony w darze bochenek oraz wieniec.

Wspomniane symbole dożynek niesiono na czele korowodu, który po nabożeństwie przeszedł na plac dożynkowy koło świetlicy wiejskiej. Podczas przemarszu zatrzymano się na chwilę przy pomniku ofiar wojen, by corocznym zwyczajem uczcić złożeniem wiązanki kwiatów również wszystkich poległych mieszkańców Biskupic Ołobocznych.

Przygotowany przez Zespół Tańca Ludowego Swojacy uroczysty obrzęd dożynkowy wraz z piosenkami oraz tańcami narodowymi i regionalnymi przeżywali z rolnikami i mieszkańcami m.in. Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak, reprezentujący Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg, Lech Górski, Burmistrz Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Jerzy Łukasz Walczak, Członek Zarządu Powiatu Ostrowskiego Ryszard Pluciński, proboszcz ks. Damian Marynowski, naczelnik KRUS w Ostrowie Wlkp. Dorota Hurna, kierownik ARiMR w Ostrowie Wlkp. Przemysław Królak, dyrektor SP w Biskupicach Ołobocznych Bożena Walczak, radni Grzegorz Wojciechowski i Grzegorz Biernat, prezes Stowarzyszenia Działkowców Kolejarz w ROD Jerzy Czempiński, prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Rzemieślników Tadeusz Gierz, prezeska KGW Henryka Szymczak oraz członkowie Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Misterium.

Życzenia dla braci rolniczej przekazali: burmistrz Jerzy Łukasz Walczak, Poseł na Sejm RP Tomasz Ławniczak oraz Lech Górski.

Uroczystość wzbogacono także innymi atrakcjami niż ludowe, w tym m.in. występem legendarnego kabaretu Masztalcy, koncertem Mirka Szołtyska oraz loterią fantową i poczęstunkiem dla gości.

Tekst i foto: Magdalena Kąpielska

https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/dozynki-wiejskie-w-biskupicach-olobocznych-2

Źródło: https://noweskalmierzyce.pl/pl/news/dozynki-wiejskie-w-biskupicach-olobocznych-2