Strona główna Informacje biznesowe Informacje Realizacja bieżących inwestycji na terenie naszej gminy

Realizacja bieżących inwestycji na terenie naszej gminy

Przy wsparciu środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych realizujemy dwie kolejne inwestycje drogowe. Pierwsza z nich to zaawansowane już prace nad przebudową ponad 300-metrowej drogi gminnej w Lezionie, przy której usytuowana jest świetlica. W sierpniu została wykonana podbudowa oraz odwodnienie pasa drogowego. Obecnie trwają prace przy mechanicznym wykonaniu ostatniej warstwy z kamienia. Nawierzchnia bitumiczna zostanie ułożona jeszcze w tym tygodniu. Jednocześnie wykonawca rozpoczął następne zadanie – podobnej długości odcinek ul. Słonecznej w Skalmierzycach, którego nawierzchnia gruntowa również zamieni się w bitumiczną. Łącznie na zadania nasz samorząd pozyskał kwotę 63.750 zł.

Źródło: https://www.facebook.com/JerzyLukaszWalczak

Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego zwiększają nie tylko nowe drogi, ścieżki rowerowe czy chodniki, ale również oświetlenie. Jako samorząd staramy się montować uliczne lampy uwzględniając w pierwszej kolejności trasy najbardziej uczęszczane, stwarzające zagrożenie dla pieszych czy rowerzystów. W tym roku prace oświetleniowe zakończyliśmy na ul. Krótkiej w Nowych Skalmierzycach – inwestycja objęła montaż 20 opraw led z systemem zdalnego sterowania. Udało się też zwiększyć bezpieczeństwo w rejonie ul. Kaliskiej przy wjeździe na osiedle Błonie – na przejściu dla pieszych oraz łączniku scalającym ul. Kaliską z 29 Grudnia zamontowano po 2 lampy. Obecnie trwa budowa sieci elektroenergetycznej na osiedlu przy ul. Leśnej w Śliwnikach, która obejmuje 35 nowych latarni. W niedalekich zaś planach – już w roku przyszłym – m.in. oświetlenie wiaduktu na ul. Kolejowej.

Źródło: https://www.facebook.com/JerzyLukaszWalczak

Nasi partnerzy

Najnowsze

Nowy numer 10/2021 Gazety Skalmierzyckiej

Październikowe wydanie comiesięcznej gazety regionalnej, a w nim najciekawsze artykuły z okolic gminy Nowe Skalmierzyce: – Święto Ziemniaka w Biskupicach Ołobocznych– Sprzątanie świata...

Inauguracja Sezonu Kulturalnego ponownie w Starym Kinie

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią do Starego Kina powróciła Inauguracja Sezonu Kulturalnego połączona z Dniem Edukacji Narodowej, podczas której uhonorowywane są osoby...