Pomoc dla branży hotelarskiej, gastronomicznej oraz niektórych mikro i małych przedsiębiorstw

628

Obowiązujące od dłuższego już czasu obostrzenia spowalniają i osłabiają gospodarkę, co ma swoje przełożenie w funkcjonowaniu wielu firm i przedsiębiorstw na terenie całego kraju. Samorząd Nowych Skalmierzyc po raz kolejny wyszedł z pomocną dłonią dla części podmiotów działających lub chcących zainwestować na terenie gminy. Podjęte na sesji Rady Gminy i Miasta w dniu 30 grudnia ub. r. dwie uchwały zakładają nawet kilkuletnie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Pierwsza z nich dotyczy zwolnienia z podatku od nieruchomości za cały 2021 rok dla branż hotelarskiej oraz gastronomicznej funkcjonujących na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. Wsparcie to może być udzielone wyłącznie takim podatnikom, dla których łączna wartość pomocy de minimis uzyskanej przez nich w różnych formach i z innych źródeł, w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających latach podatkowych – nie przekroczy kwoty podanej w przepisach unijnych, tj. 200.000 euro. Aby z tego prawa skorzystać, zainteresowani są zobligowani do złożenia stosownych deklaracji i oświadczeń.

Druga z podjętych uchwał zapewnia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla mikroprzedsiębiorstw działających lub chcących rozpocząć działalność na terenie gminy, czyli firm zatrudniających do 10 pracowników i uzyskujących obrót roczny nie przekraczający dwóch milionów euro. Okres wsparcia jest w tym przypadku jednak dłuższy, ponieważ mogą liczyć one aż na dwa lata zwolnienia. Na jeszcze korzystniejsze warunki, bo aż czteroletni okres tej formy wsparcia, mogą liczyć mikroprzedsiębiorstwa trudniące się następującymi dziedzinami działalności:

  • produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych; 
  • działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
  • działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
  • przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi;
  • działalność w zakresie architektury i inżynierii, badania i analizy techniczne;
  • badania naukowe, prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

Z kolei małe przedsiębiorstwa (firmy zatrudniające do 50 pracowników i uzyskujące obrót roczny nie przekraczający dziesięciu milionów euro) mogą zostać zwolnione z podatku od nieruchomości na okres jednego roku. Warunki otrzymania tegoż wsparcia są takie same, jak w przypadkach opisanych powyżej. 

Zwolnienia dotyczą gruntów, budynków, budowli lub ich części oddanych do użytku po dniu wejścia w życie uchwały. Ponadto prawo do zwolnień w podatku od nieruchomości przysługuje również przedsiębiorcom nabywającym gotowe obiekty budowlane w celu uruchomienia czy rozwinięcia prowadzonej już działalności. Branże objęte wsparciem obie uchwały precyzują w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD).

Bezwzględnym warunkiem uzyskania zwolnienia jest brak zaległości w podatku od nieruchomości.

Materiał udostępniony dzięki życzliwości Referatu Kultury, Sportu i Promocji gminy Nowe Skalmierzyce