Namiastka inauguracji nowego sezonu kulturalnego

1154

Uroczysta gala, blask scenicznych świateł, liczna publiczność i gromkie brawa – w takich warunkach powinniśmy obchodzić tegoroczną inaugurację sezonu kulturalnego. Jest to bowiem wspaniałe święto, podczas którego podsumowujemy działalność organizacji pozarządowych, honorujemy najbardziej aktywnych społeczników, z nadzieją patrzymy w sezon przyszły, trzymając kciuki za dalsze pomysły oraz sukcesy naszych mieszkańców. Pandemia pokrzyżowała jednak te plany – tymi słowami burmistrza Jerzego Łukasza Walczaka rozpoczyna się opublikowany w jego mediach społecznościowych film, który ze względu na wprowadzone ograniczenia zakazujące spotkań publicznych w gronie powyżej pięciu osób zastąpił bezpośrednie coroczne spotkanie władz samorządowych Gminy z przedstawicielami ponad 50 działających na naszym terenie organizacji.

Gościem specjalnym filmu jest Jerzy Wojtczak, który w tym roku jednomyślną decyzją 7-osobowej komisji konkursowej otrzymał specjalną Nagrodę Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce pn. Nepomuceny. Jest nią prestiżowa statuetka nawiązująca w formie i symbolice do Jana Nepomucena Niemojowskiego – wybitnego działacza społecznego i organicznika okresu zaborów. Od ubiegłego roku nagrodą jego imienia honorowana jest jedna spośród zgłoszonych przez organizacje społeczne osoba fizyczna bądź prawna mająca dla samorządu szczególne zasługi w sferze kultury, działalności społecznej, oświaty i wychowania, sportu, propagowania lokalnej historii i patriotyzmu bądź mecenatu nad którąś z tych działalności. 

Piękną formę filantropijnej aktywności wybrał […] Jerzy Wojtczak, który od kilkudziesięciu lat zajmuje się ocalaniem naszego dziedzictwa historycznego – powiedział burmistrz i pogratulował zwycięzcy wespół z Przewodniczącym Rady Gminy i Miasta Tadeuszem Orzechowskim – Składam podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania działalność związaną z badaniem przeszłości naszej skalmierzyckiej ziemi i przybliżaniem jej naszym mieszkańcom na łamach gazety czy też podczas różnego rodzaju wystaw oraz prelekcji. 

O kilka słów pokusił się sam laureat, który nie tylko podziękował za przyznaną nagrodę, ale oddał też hołd postaci Niemojowskiego: Jestem bardzo miło zaskoczony. Sytuacja w dziedzinie kultury jest trudna dla wszystkich, i dla uczestników, i dla tych, którzy decydują. To wyróżnienie jest dla mnie niezwykle cenne, dlatego, że od Jana Nepomucena Niemojowskiego rozpoczęła się moja przygoda z historią naszej ziemi skalmierzyckiej, okolicznych majątków i osób, które są zasłużone dla naszego regionu. Jan Nepomucen był jedną z pierwszych – powstaniec, patriota, działacz pracy organicznej, twórca wielkiego potencjału ekonomicznego i patriotycznego pobliskich Śliwnik. To bardzo cenne wyróżnienie, jedno z ważniejszych, jakie otrzymałem w ciągu pracy na niwie kulturalnej i patriotycznej. 

Jerzy Wojtczak to nie jedyna uhonorowana w tym roku osoba. Szczere, płynące prosto z serca „dziękuję” należy się wszystkim członkom naszych organizacji, albowiem musieliście Państwo zmierzyć się w tym roku z czymś dotąd nieznanym, niemierzalnym, budzącym nasz strach o zdrowie i życie. Przy tym wszystkim nie brakło Wam odwagi i chęci, by działać dla dobra naszej Małej Ojczyzny i jej mieszkańców – powiedział burmistrz, który na wniosek prezesów wyróżnił 41 osób reprezentujących różnego rodzaju organizacje. Życzenia przekazał im również przewodniczący Rady: serdecznie wszystkim gratuluję. Myślę, że te wyróżnienia umocnią Państwa w przekonaniu, że to co robicie ma sens, warto się starać i że będą one dodatkową motywacją do dalszego działania. Życzę dalszych sukcesów.

Ze względów pandemicznych listy gratulacyjne oraz drobne upominki zostały przesłane wyróżnionym drogą poczty. Wśród nich znaleźli się:

1. ze Stowarzyszenia Chór św. Grzegorza z Nowych Skalmierzyc –  Paulina Kupny-Szczepaniak i Antoni Kowalczyk
2. z Chóru św. Cecylii ze Skalmierzyc– Krystyna Jędrzejewska i Maria Jarzębowska
3. z Miejsko-Gminnej Orkiestry Dętej przy OSP Skalmierzyce – Edmund Dębicki i Józef Głowacki
4. ze Stowarzyszenia Kulturalnego Teatr Misterium Biskupice Ołoboczne – Marzena Kubiak i Jadwiga Pawlak
5. ze Stowarzyszenia Przyjaciół Jarzębinki – Hanna Kubicka
6. ze Stowarzyszenia Edukreator – Jolanta Łęcka i Małgorzata Sulewska
7. ze Stowarzyszenia Eudajmonia – Magdalena Grobelna i Krzysztof Sipka
8. ze Stowarzyszenia Rozwoju Dziecka i Rodziny – Marzena Kwiasowska i Bogusława Kalwarska
9. z Koła nr 3 Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Marian Czaja i Danuta Łusiak
10. ze skalmierzyckiego koła Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Południowej – Jacek Czajka i Bernard Marczak
11. z Klubu Honorowych Dawców Krwi – Mariusz Czaja i Jerzy Czempiński
12. ze Stowarzyszenia Działkowców Kolejarz w ROD – ponownie Jerzy Czempiński13.
ze Szczepu ZHP GRANICA – przewodniczka Paulina Wasilewska i druh Olgierd Nowak
14. z Klubu Motocyklowego Iskra – Tomasz Kałużny i Łukasz Rosiński
15. z Miejsko-Gminnego Szkolnego Związku Sportowego – Danuta Orłowska i Damian Woś
16. z Legionu św. Katarzyny – ks. kan. Sławomir Nowak
17. z KGW Biskupice – Alina Król i Kamila Król  
18. z KGW Biskupice Ołoboczne – Jadwiga Kubiak i Maria Stawska
19. z KGW Fabianów – Zyta Leśnierowska i Iwona Jarek
20. z KGW Gałązki Małe – Marzena Kowalczyk i Karolina Olszyna
21. z KGW Gałązki Wielkie – Mariusz Bogacki i Ewa Matuszewska
22. z KGW Nowe Skalmierzyce – Bernadeta Krysińska i Łucja Jurek

Magdalena Kąpielska
fot. Aleksander Liebert

Źródło: http://www.noweskalmierzyce.pl/pl/aktualnosci