Kronika szkolna Biskupic Ołobocznych – część I

1197

Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.

Cyceron

Warto znać historię, a jeszcze lepiej znać lokalną historię. Dlatego startujemy z nową serią wpisów historycznych. Fragmenty z Kroniki szkolnej Biskupic Ołobocznych są idealnym źródłem takich właśnie opowieści. Zawierają nie tylko opisy wydarzeń szkolnych, ale także informacje o zdarzeniach z okolicy. Początek kroniki jest zapisany w języku niemieckim i został poddany transliteracji w celu zachowania pełnej zgodności z oryginałem, dlatego miejscami mogą zdarzać się błędy gramatyczne. I część będzie poświęcona historii szkoły i jej pracowników. Życzymy miłej lektury.

Tutejsza szkoła została wybudowana w Roku Pańskim 1840. Stara szkoła stała nieco na zachód od niej, a mianowicie na zachodnim końcu sadu. Od roku 1840 zatrudnieni byli w niej następujący nauczyciele: Gardo 1840 i 1841, Wysoczyński 1843 do 1848. Tenże został z powodu udziału w powstaniu z 1848 r. zwolniony wskutek postępowania dyscyplinarnego po wyroku sądu ławniczego, a na jego miejsce zatrudniono w roku 1850 Ignacego (Ignatz) Jakubowskiego, który tutaj przebywał do 1. stycznia 1853 r. Jako że w szkole w Droszewie (Droschew), powiat pleszewski (Pleschew) z powodu śmierci tamtejszego nauczyciela Jezierskiego nastąpił wakat, pan Jakubowski zaczął się ubiegać o tę posadę, i faktycznie od 1.stycznia 1853 r. został tam przeniesiony, a na jego miejsce został tutaj zatrudniony nauczyciel Johann Gernoth z Biadki powiat Krotoszyn.

W miesiącu marcu 1858 r. zmarł nauczyciel Gernoth i na jego posadę wrócił znów nauczyciel Jakubowski do Biskupic.

Dnia 5tego grudnia 1878 r. po długiej chorobie zmarł nauczyciel Ignacy Jakubowski, a jego pochówek odbył się trzy dni później, w obecności pogrążonej w smutku jego rodziny, a także wielu kolegów z okolicy. Opuszczoną posadę władze rejencji przekazały nauczycielowi Józefowi (Joseph) Skrzypczyńskiemu z Kotowiecka (Kotowiecko). Przekazanie mu urzędu dnia 5tego czerwca 1879 r. nastąpiło przez królewskiego powiatowego inspektora szkolnego pana dr. Hippaufa, w obecności zarządu szkolnego.

Nowy budynek szkolny został wybudowany w latach 1889 i 1890, a następnie 28. października 1890 r. uroczyście otwarty przez królewskiego powiatowego inspektora szkolnego radcę szkolnego pana dr. Hippaufa, w obecności królewskiego landrata barona von Lentzow oraz zarządu szkolnego.

Z dniem 1 kwietnia 1892 r. została objęta nowo utworzona posada drugiego nauczyciela. Pierwszym nauczycielem na tej posadzie był kandydat na urząd nauczyciela (Schulamtskandidat) pan Jóżef (Joseph) Gembalski z (Duschin) w powiecie Gostyń (Gostyn). Tenże przebywał tutaj do 1. kwietnia 1896 r. Poszedł potem do Mszczyczyna powiat Śrem (Schrim), a jego następcą był kandydat na urząd nauczyciela Alfred Hannig, który działał w tutejszej szkole do 1 października 1899, a następnie przeniósł się do Brzeźnicy w powiecie ząbkowickim. Zwolniona posada nauczycielska ponownie została obsadzona dopiero z dniem 1 kwietnia 1900 r. a nowym nauczycielem był kandydat na urząd nauczycielski Adalbert Mazurek, który jednakże przebywał tutaj tylko do św. Michała tegoż roku. Wstąpił on do wojska, a z powodu swoich słabości został wcześniej zwolniony, ale mimo tego nie powrócił tutaj. Ponownie musiał pierwszy nauczyciel Skrzypczyński nauczać w tej bardzo przepełnionej szkole (236 dzieci) samemu przez pół roku i dopiero 1 kwietnia 1901 został zatrudniony drugi nauczyciel Dankowski z Cielczy (Gross Cielcze). Tenże nauczyciel pełnił tu obowiązki do października 1905, a potem przeniósł się do Iwna (powiat Środa). Druga posada pozostawała nieobsadzona do 1go stycznia 1906. Znów pierwszy nauczyciel podczas tej nieobecności musiał nauczać sam w przepełnionej szkole (298 dzieci). Od 1 stycznia 1906 posadę drugiego nauczyciela przekazano Rudolfowi Hellmannowi z Brenna (Brenno).

Jako że liczba uczniów stale wzrastała, władze postanowiły wybudować drugi budynek szkolny, który został wzniesiony również na starym placu szkolnym.

Nowoutworzoną trzecią posadę nauczycielską objął nauczyciel Ratsch Albert, który swój urząd objął 16 marca 1908 r. Pozostał on tutaj do 1 stycznia 1914 i przeniósł się następnie do Ociąża (Ocionz), aby tam przejąć etat nauczyciela. Po wakacie trwającym 2 miesiące, tutejszy trzeci etat nauczycielski przekazano nauczycielowi Fritzowi Ponsalla z Szubina (Schubin). Jego pobyt był jednak krótki. Zaciągnął się on jako ochotnik podczas wybuchu wojny, został ranny i zmarł z powodu tych ran w czerwcu 1916. Opuszczona posada została przekazana 1 października 1917 r. nauczycielowi Wilibaldowi Tschierschowi. Tenże jednak w ogóle się tutaj nie pojawił.

[fragment po polsku] Wskutek zmienionych stosunków państwowych musiał II. nauczyciel Hellmann z 1szem majem posadę opuścić, a na jego miejsce objęła posadę z dniem 1go września 1919 r. nauczycielka Józefa Waneczkówna ze Zawiercia w Król.[estwie] Polskiem.

Grzegorz Wojciechowski – Biskupice Ołoboczne.

Zdęcia kroniki:

2 strona kroniki