Historia szkoły w Biskupicach Ołobocznych

1393

Szkoła Podstawowa w Biskupicach Ołobocznych ma bardzo bogatą i długą historię. Placówka istnieje od 1840 roku. Początkowo mieściła się w nieistniejącym już budynku usytuowanym w zachodniej części ogrodu owocowego. W październiku 1890 roku uroczyście otwarto nową szkołę, która obecnie stanowi część rozbudowanego i zmodernizowanego pod koniec lat 90. XIX w. kompleksu. W 1908 roku na boisku szkolnym powstał kolejny budynek, który rozebrano w 2014 roku. Początkowo wszystkie dzieci uczył jeden nauczyciel. Od 1892 roku ustanowiono drugi, a od 1908 roku trzeci etat nauczycielski.

Ogromnym przełomem w historii tutejszej szkoły, jak i całej naszej Ojczyzny, było odzyskanie niepodległości. W wolnej Polsce nowy rok szkolny rozpoczął się 17 maja 1919 roku. W Biskupicach Ołobocznych naukę podjęło 260 dzieci, które uczył tylko jeden nauczyciel. W kolejnych latach przybywało etatów nauczycielskich. Funkcjonowała wówczas szkoła czteroklasowa, która działała aż do kolejnej katastrofy dziejowej — II wojny światowej. Sytuacja ekonomiczna placówki była dość trudna. W styczniu i lutym 1920 roku zajęcia nie odbywały się z powodu braku opału. Problem stanowił również pogarszający się stan techniczny obu budynków.

Podczas okupacji niemieckiej budynek szkolny przeznaczono na kwatery wroga. Działały tu między innymi wojskowy obóz wypoczynkowy i Jugendlager. Szkołę doszczętnie splądrowano, sprzęty i wyposażenie zniszczono, a część pulpitów ławek szkolnych posłużyła jako umocnienie rowów przeciwlotniczych. Tutejsi nauczyciele prowadzili tajne nauczanie. Jednym z nich była Klementyna Okrucińska, która nauczała w domu ucznia lub przyjmowała uczniów u siebie, narażając się na represje ze strony wroga.

Wreszcie nadszedł rok 1945. 5 lutego ówczesny kierownik szkoły — Adam Okruciński —rozpoczął prace nad uruchomieniem zniszczonej placówki. Po wojnie do szkoły zostało zapisanych 208 uczniów, których poziom był bardzo różny. Podzielono ich na cztery klasy, zgodnie z posiadanymi wiadomościami. Pracę rozpoczęło zaledwie dwóch nauczycieli. Nauka trwała od 27 lutego do 21 lipca —tak minął pierwszy rok szkolny w wolnej Polsce. W kolejnych latach przybywało klas, nauczycieli, szkoła rozwijała się, mimo że warunki lokalowe były w dalszym ciągu dość trudne. Dopiero po wielu latach zmodernizowano placówkę. Stary budynek szkolny został przebudowany i powiększony o nową część. Całość oddano do użytku w 1997 roku.

Od początku istnienia do lat 70. XX w. do szkoły co roku uczęszczało ponad 200 uczniów. W kolejnych latach liczba wychowanków zaczęła maleć. Obecnie wynosi około 90 dzieci. Placówka od zawsze stanowiła ważne centrum życia kulturalnego i społecznego wsi. Uczniowie uroczyście obchodzili rocznice świąt narodowych, oddawali hołd lokalnym bohaterom, przygotowywali przedstawienia teatralne. W szkole działała spółdzielnia uczniowska, a w 1933 roku powstała tu nawet hodowla jedwabników.

W 2010 roku Rada Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce na wniosek uczniów, rodziców i nauczycieli podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Biskupicach Ołobocznych imienia Orła Białego. Rok później odbyła się uroczystość przekazania szkole sztandaru, symbolu rozwoju placówki, tworzenia jej historii oraz kształtowania w uczniach poczucia tożsamości regionalnej i kulturowej. Wszyscy pracownicy szkoty dbają o jej dobry wizerunek i współpracują ze środowiskiem lokalnym, w którym odgrywa ona bardzo ważna rolę. Kierownicy i dyrektorzy placówki od 1918 r.

Marian Kowalski 1920-1929
Adam Okruciński 1930-1948
Józef Tomala 1948-1951
Joanna Nowicka 1951-1954
Stanisław Maciaszek 1957-1961
Alfons Gąsior 1961-1989
Tadeusz Rzepczyk 1989-2005
Tomasz Tomalak 2005-2007
Bożena Walczak 2008

Autor: Bożena Walczak