Ważne informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego [paliwo rolnicze]

1180

Nasza gmina przypomina, że w okresie od 3 sierpnia do 31 sierpnia 2020 roku, każdy rolnik (producent rolny) będący w posiadaniu lub współposiadaniu użytków rolnych, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta odpowiedni wniosek. Uczula także na zasady przyjmowania interesantów:
– zachowanie odstępu
– maseczka
– dezynfekcja rąk na wejściu
W pokoju nr 24 na II piętrze, gdzie przyjmowane i weryfikowane są podania akcyzowe jednocześnie mogą przebywać 2 osoby. Dlatego też chcąc złożyć wniosek należy zarezerwować termin wizyty pod numerem (62) 762-97-33. Obsługiwane będą WYŁĄCZNIE osoby, które wcześniej się umówiły!

Krótkie przypomnienie jakie dane musi zawierać wniosek:

I. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Należy podać nazwę organu nie używamy skrótów:

Właściwa forma: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE

II. DANE EWIDENCYJNE WNIOSKODAWCY

–        imię/imiona i nazwisko,

–        nr PESEL,

–        adres.

III. OŚWIADCZENIE O POWIERZCHNI UŻYTKÓW ROLNYCH ORAZ ŚREDNIEJ ROCZNEJ LICZBIE BYDŁA

–        powierzchnia posiadanych użytków rolnych położonych na obszarze gminy Nowe Skalmierzyce musi być aktualna na dzień 1 lutego,

–        w przypadku dzierżawionych gruntów dołącz umowę dzierżawy bądź złóż oświadczenie

  • DODATKOWO składając oświadczenie o średniej rocznej liczbie bydła dołącz do pierwszego wniosku składanego w danym roku:

Informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o Dużych Jednostkach Przeliczeniowych za rok poprzedzający złożenie wniosku.

IV. INFORMACJĘ O ZAŁĄCZNIKACH

Integralną częścią wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej są FAKTURY, które powinny:

–        być czytelne,

–        dotyczyć zakupu oleju napędowego,

–        nie zawierać błędów w danych nabywcy:

Przykład prawidłowych danych nabywcy:
Jarosław Nowak
ul. Kaliska 12
63-460 Biskupice Ołoboczne
lub:
Jarosław Nowak
ul. Kaliska 12, Biskupice Ołoboczne
63-460 Nowe Skalmierzyce

–        stanowić dowód zakupu oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku:

SIERPIEŃ: Faktury – od 1 lutego do końca lipca.

Wszelkie faktury zawierające literówki w danych nabywcy, błędy w adresie (np. skróty w nazwie miejscowości, literówki, zły kod pocztowy); wyblaknięte lub nieczytelne; zostaną przedstawione za zły okres poprzedzający miesiąc złożenia wniosku będą odrzucane.

V. PODPISY POZOSTAŁYCH WSPÓŁPOSIADACZY  Z WYJĄTKIEM WSPÓŁMAŁŻONKA

Artykuł napisany na podstawie: LINK