Od 1 lipca można składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenia rodzinne i na wyprawkę szkolną 300+

859

,,Złóż wniosek przez internet i zostań w domu’’ Coroczna akcja zbiegła się w czasie z obowiązującym czasem epidemii. Dlatego urząd gminy w Nowych Skalmierzycach jeszcze mocniej zachęca do wyboru właśnie tej formy składania wniosków. Osoby, które zdecydują się na tą drogę komunikacji z urzędem mogą spodziewać się szybszych wypłat niż w przypadku obrania tradycyjnej ścieżki.

Od 1 lipca 2020 r. można składać wyłącznie elektronicznie wnioski o:
– Świadczenie ,,Dobry Start’’ – wyprawka szkolna w wysokości 300,00 zł
– Świadczenia rodzinne
– Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nie ma potrzeby składać wniosku o 500+, ponieważ świadczenie to przyznane jest do 31 maja 2021 r. i dopiero w roku 2021 r. będą przyjmowane wnioski o kontynuację tego świadczenia.

Wnioski elektroniczne można składać za pomocą:
– portalu informacyjno-usługowego emp@tia,
– elektronicznej platformy usług administracji publicznej epuap,
– platformy usług elektronicznych PUE ZUS,
– systemów teleinformatycznych banków.

W LIPCU NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY w Urzędzie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Dopiero od 1 sierpnia 2020 r. wnioski o świadczenia będzie można składać również bezpośrednio w urzędzie.

Poniżej tabela prezentująca zależność terminów wypłat od terminów złożenia wniosków:

Źródło: http://www.noweskalmierzyce.pl/pl/news/od-1-lipca-przyjmowanie-wnioskow-droga-elektroniczna